W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Geoportal - załatw sprawę w Wydziale Geodezji

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu! Powiat Hajnowski poszerza katalog e-usług za pośrednictwem GEOPORTALU Powiatu Hajnowskiego, dzięki czemu możesz załatwić sprawy w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości bez konieczności osobistej wizyty i zbędnej papierologii. Online dostępne są najpowszechniejsze wnioski z katalogu spraw - wniosek o mapę zasadniczą/mapę ewidencyjną oraz wypis/wyrys.

Zrzut ekranu - Geoportal

GEOPORTAL jest serwisem internetowy udostępniający usługi, których wdrożenie nałożyła na Starostów ustawa z dnia 4 marca 2010r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020, poz. 177), będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego "INSPIRE" w kraju. GEOPORTAL jest aplikację mapową, w której wizualizowane są dane przestrzenne. To szczegółowa, aktualna i darmowa mapa - zapewniająca bezpłatny wgląd do wielu danych geodezyjnych, stworzona z myślą o użytkownikach mających różne potrzeby. Od października 2022 r. klienci Urzędu mogą także złożyć wniosek o mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą.

Nowa usługa w GEOPORTALU dla zalogowanych użytkowników i geodetów

Dotąd na Geoportalu Powiatu Hajnowskiego udostępnione były usługi dla wykonawców prac geodezyjnych, dla rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych. Od 2022 r. Powiat Hajnowski rozszerza geoportal o inne moduły  tj. usługę map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypis/wyrys.

Mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna

Zalogowani użytkownicy, korzystający z GEPORTALU Powiatu Hajnowskiego mogą do Urzędu złożyć e-wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej. Po dokonaniu formalności – wypełnieniu wniosku on-line, elektronicznym podpisaniu (za pomocą profilu zaufanego), wniesieniu opłaty za pośrednictwem elektronicznej bankowości, w odpowiedzi będzie można pobrać mapę online. Wraz z e-mapą ewidencyjną, poszerzono także już dostępny katalog usług dla geodetów o nowe świadczenie – rezerwację numerów i działek budynków.

Mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza są potrzebne m.in. do wniosku o wydanie warunków zabudowy, do zgłoszenia rozbiórki i remontów, na potrzeby rozpraw sądowych, bankowych i urzędowych. Katalog spraw, które klienci indywidualni będą mogli załatwić online w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości poprzez GEOPORTAL zostanie poszerzony o możliwość złożenia e-wniosku o wypis/wyrys.

Wypis/wyrys

Za pośrednictwem Geoportalu załatwisz wniosek o wypis/wyrs.

Wypis/wyrys zawierają podstawowe informacje o nieruchomości - o położeniu nieruchomości, nazwie województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwie i numerze obrębu ewidencyjnego, numerze jednostki rejestrowej, odpowiednio: gruntów, budynków albo lokali. Wyrys z mapy ewidencyjnej różni się od wypisu tym, że jest to fragment mapy ewidencyjnej uwzględniających działkę lub działki objęte wnioskiem. Jest to więc dokument prezentujący informacje z rejestru gruntów w formie graficznej.

Wypis/wyrys – będący swego rodzaju metryką nieruchomości, potrzebny jest do celów prawnych, m.in. do spraw sądowych czy spraw notarialnych, które dotyczą nieruchomości.

Aby korzystać z e-administracji potrzebujesz profilu zaufanego (PZ). To Twój klucz do e-usług – bezpłatne i bezpieczne narzędzie, dzięki któremu potwierdzisz w internecie swoją tożsamość. Załóż go od ręki. Masz do wyboru dwie możliwości:

  1. Skorzystaj z bankowości elektronicznej.
  2. Załóż PZ online i potwierdź go w ciągu 14 dni w jednym z 1500 Punktów Potwierdzających.

Posiadanie profilu zaufanego na platformie pozwala na kontakt z Urzędem online – wystarczy podpisać wniosek elektronicznie i przesłać do Urzędu. Za pośrednictwem e-PUAP załatwisz w Urzędzie większość spraw.

Geportal – baza ewidencyjnej wiedzy, dostępna dla każdego

Zachęcamy do korzystania z Geportalu także tych mieszkańców, którzy potrzebują poglądowej informacji. Geoportal umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i przekształcanie danych zawartych w rejestrach publicznych, m.in. udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków, tj.  informacje o granicach i numerach działek, klasoużytkach, budynkach i lokalach zlokalizowanych we wszystkich gminach z terenu Powiatu Hajnowskiego wraz z adresami, z możliwością podglądu na ortofotomapie. W Geoportalu Powiatu Hajnowskiego, poza danymi ewidencji gruntów i budynków, udostępnione są również inne elementy mapy zasadniczej, takie jak: punkty osnowy geodezyjnej (BDSOG), sieć uzbrojenia terenu (GESUT), baza danych o terenie (BDOT500).

Dane na Geoprtalu są powszechnie dostępne, nieodpłatne i na bieżąco aktualizowane, bowiem pobierane są bezpośrednio z serwerów, na których wprowadzane są zmiany w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Uwaga - zawarte w Geoportalu Powiatu Hajnowskiego informacje oraz generowane  z niego wydruki (bez złożenia wniosku) mają charakter poglądowy, nie mogą stanowić podstawy formalnej dla czynności administracyjnych i urzędowych. Mogą być wykorzystywane w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych jest zabronione.

Link do Geoportalu Powiatu Hajnowskiego

Projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – dalszy rozwój e-usług

Na rozbudowie Geportalu nie kończy się proces cyfryzacji Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego. Powiat Hajnowski uczestniczy w realizacji dużego e-projektu dotyczącego budowy e-usług powiązanych z cyfryzacją i modernizacją baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie, modernizacja i cyfryzacja danych geodezyjnych dotyczących województwa podlaskiego. W ramach projektu unowocześniona zostanie ewidencja gruntów i budynków oraz powstanie baza danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT), która będzie gromadzić informacje o istniejących sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, budowlach podziemnych itp. Stworzona zostanie także baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), która będzie zawierać wszelkie dane przestrzenne dotyczące terenów analizowanych w ramach projektu. Istniejące dane zostaną także zaktualizowane i ujednolicone. Ostatecznie wszystkie zbiory zostaną przetworzone do postaci cyfrowej i udostępnione. Ze zgromadzonych materiałów będą mogły korzystać zarówno jednostki publiczne, jak i przedsiębiorcy oraz mieszkańcy województwa. Po zakończeniu projektu w Starostwie Powiatowym w Hajnówce będzie również możliwość elektronicznego załatwienia spraw w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości. Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, jego członkiem jest także Powiat Hajnowski. Całkowita wartość projektu to ponad 68,3 mln zł (kwota przeznaczona na 14 powiatów), dofinansowanie z UE to ponad 57, 7 mln zł. Na realizację zadania z budżetu powiatu wydatkowano 41 786,91 zł. Prace w ramach projektu potrwają do 2023 r.

{"register":{"columns":[]}}