W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gdy choroba przedłuża się, a kończy się zasiłek chorobowy

03.04.2024

Zdarza się, że limit dni zasiłku chorobowego nie wystarczy, by po zwolnieniu lekarskim powrócić do pracy. Wówczas można wstąpić do ZUS-u z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono osobie, która po wyczerpaniu maksymalnej liczby dni niezdolności do pracy nadal jest chora, a dalsze leczenie lub rehabilitacja dają jej szanse na powrót do aktywności zawodowej.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Zasiłek chorobowy może trwać do 182 dni lub do 270 dni gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  bądź przypada w trakcie ciąży, albo do 91 dni po ustaniu ubezpieczenia. 

Po upływie maksymalnego okresu pobierania zasiłku, chory może starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Warunkiem otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego jest wyczerpanie okresu pobierania zasiłku chorobowego w maksymalnej, przysługującej liczbie dni, utrzymująca się w dalszym ciągu  niezdolność do pracy oraz pomyślne rokowania, co do odzyskania zdolności do pracy w wyniku leczenia lub rehabilitacji. O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Nie wystarczy samo zwolnienie, konieczny wniosek do ZUS-u

Płatnikiem świadczenia rehabilitacyjnego tak jak w przypadku zasiłku chorobowego może być pracodawca, albo ZUS. Aby otrzymać świadczenie z ZUS-u, nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie, potrzebny jest wniosek (ZNp-7). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnia lekarz oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10). Komplet dokumentów do ZUS-u wraz z zaświadczeniem  płatnika składek Z-3 albo Z-3a przekazuje pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków. Natomiast osoby prowadzące własną firmę i po ustaniu tytułu ubezpieczenia samodzielnie składają dokumenty w ZUS-ie. Druk OL-10 nie jest konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia lub gdy składany jest wniosek o przedłużenie  świadczenia rehabilitacyjnego. Formularza tego nie składają również osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Na jaki okres może być przyznane świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne może przysługiwać na okres przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż na 12 miesięcy. Może być przyznane jednorazowo lub w częściach. To lekarz orzecznik wydając orzeczenie, decyduje o prawie do świadczenia rehabilitacyjnego na konkretny okres. Jeśli jest on krótszy niż 12 miesięcy, a choroba nie ustąpiła, można złożyć wniosek o kontynuację świadczenia.

- Po wydaniu orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS ubezpieczony ma prawo w ciągu 14 dni od jego doręczenia wnieść sprzeciw. Również w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia prezes ZUS ma prawo wnieść zarzut wadliwości. Jeżeli nie zostanie wniesiony ani sprzeciw, ani zarzut wadliwości orzeczenie staje się prawomocne. Na jego podstawie ZUS wydaje decyzję- wyjaśnia rzeczniczka.

Wysokość uzależniona od długości świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem, które przysługuje w wysokości 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 3 miesięcy. Za pozostały okres ubezpieczony otrzymuje świadczenie w wysokości 75 proc. Świadczenie w wysokości 100 proc. jest wypłacane wówczas, gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży. W takim wypadku wymagane jest zaświadczenie lekarza, potwierdzające ciążę.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Osoba, która pobiera świadczenie rehabilitacyjne, nie może pracować ani w inny sposób dorabiać. Jakiekolwiek zajęcie zarobkowe pozbawi ją prawa do świadczenia.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

{"register":{"columns":[]}}