W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Finansowe wsparcie dla Oddziału Przygotowania Wojskowego przy I LO

05.12.2022

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce dofinansowany!

156 900,00 zł na wsparcie Oddziału Przygotowania Wojskowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce

logotypy: flaga i herb Polski

W odpowiedzi na wniosek Powiatu Hajnowskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dofinansowanie w kwocie 125 520,00 zł. Przy uwzględnieniu wkładu własnego samorządu w wysokości 31 380,00 zł, całkowita wartość grantu to 156 900,00 zł.

Fundusze zostaną wykorzystane na wyposażenie uczniów: 77 000,00  zł – na zakup pakietu szkoleniowego, zaś 79 200,00 zł  na zakup pakietów ubiorczych dla każdego ucznia OPW w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023.

OPW przy I LO w Hajnówce został utworzony z dniem 1 września 2021 decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej. Samorząd powiatu zdecydował się na taki krok celem rozszerzenia oferty edukacyjnej oraz promocji kształcenia zawodowego w regionie. Nauka w OPW to dobry początek nie tylko dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Uczniowie już na etapie nauki w liceum biorą udział w szkoleniu z przygotowania wojskowego na poziomie teoretycznym i praktycznym (w tym zajęcia na poligonie wojskowym, zajęcia z samoobrony, strzelectwa sportowego, kurs pierwszej pomocy).  Szkolenie składa się z 4 bloków tematycznych: podstawy wychowania wojskowego, szkolenia bojowego, szkolenia logistycznego, szkolenia z wybranych przepisów. Praktyczna wiedza nabyta podczas czteroletniej nauki przyda się także „w cywilu”.

Uczniowie poznają realia pracy w wojsku, bo zajęcia są realizowane we współpracy z 1 Brygadą Wojsk Oborny Terytorialnej. A za sprawą porozumienia pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju ,,Combat Alert”, podpisanego w 2022 r., oferta kształcenia hajnowskiego OPW zostanie rozszerzona o nowe formy szkolenia. Wraz z podpisanym porozumieniem szkoła zyskała wsparcie w realizacji podstawy programowej i jakości kształcenia, zaś uczniowie szansę na podniesienie swoich kwalifikacji. W ramach porozumienia Fundacja zobowiązała się m.in. do prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów Szkoły, do organizacji certyfikowanych szkoleń poligonowych we współpracy z wojskiem dedykowanych uczniom a także nieodpłatnego przekazywania sprzętu wojskowego/dydaktycznego uczniom i placówce Szkoły partnerskiej.

Nauka w OPW to przepustka do kariery wojskowej -  absolwenci oddziału mają szansę uzyskania dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do uczelni wojskowych oraz możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (12 dni szkolenia), która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej.

Obecnie w I LO funkcjonują dwie klasy OPW, w których kształci się 60 uczniów (30 osób w I klasie, 30 w II).

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}