W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

E-usługi w Powiecie Hajnowskim

26.10.2021

Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) – jednostka budżetowa samorządu Powiatu Hajnowskiego, pozyskał fundusze unijne na rozwój e-usług. Już w przyszłym roku klient będzie mógł złożyć wniosek cyfrowo.

1 239 594,50 zł na rozwój e-usług w Powiecie Hajnowskim

W ramach projektu zaplanowano budowę i wdrożenie elektronicznej platformy wraz z katalogiem do świadczenia e-usług. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli biznes i administracji z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce.
Główny cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez korzystanie z usług świadczonych przez zarządcę drogowego droga elektroniczną
  • elektronizacje bazy danych, niezbędną w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji e-usług, w tym przez urządzenia mobilne, skierowane do obywateli i przedsiębiorców
  • stworzenie zaplecza informatycznego oraz infrastruktury twardej zapewniającej funkcjonowanie e-usług

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:

  • e-usługi publiczne udostępnione on -line zintegrowane,
  • system teleinformatyczny niezbędny do funkcjonowania e-usług,
  • ponadto, zakupiony zostanie sprzęt informatyczny do świadczenia e-usług.

W rezultacie dzięki temu projektowi obsługa obywateli i przedsiębiorców będzie bardziej elastyczna i dobrze dostosowana do ich potrzeb, zaś dla samego wnioskodawcy (czyli ZDP) zapewni niższe koszty wdrożenia i utrzymania, zwiększy wydajność, oraz wzrost bezpieczeństwa i interoperacyjność przenoszenia danych.
Całość inwestycji zostanie zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy wsparciu Powiatu Hajnowskiego.

E-usługi ważne z perspektywy mieszkańca

Dyrektor Zarządu Dróg Mikołaj Janowski:

To, co szczególnie mnie cieszy to fakt, iż przygotowanie i wdrożenie systemu  ułatwi komunikację z urzędem w sprawach indywidualnych tj. klient wnioskujący w kwestiach np. budowy zjazdu, umieszczenia reklamy w pasie drogowym lub spraw odnoszących się do stanu dróg lub postulatów w zakresie zadań drogowych, nie będzie musiał się osobiście fatygować do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych – korzystając z platformy, złoży wniosek elektronicznie, bez zbędnych formalności i straty czasu na dojazd do siedziby ZDP. Jako że w systemie zostanie zaprojektowana e-usługa zgłaszania usterek na drogach powiatowych, tym samym cyfryzacja informacji usprawni monitoring bieżącego utrzymania dróg oraz kontrolę nad ich stanem, zwiększając w tym procesie udział interesariuszy  – obywateli, biznes, sektor administracji publicznej.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko:

Staramy się rozwijać procesy administracyjne zgodnie z postępem technologicznym. Realizacja projektu diametralnie poprawi jakość warunków pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych a jedocześnie – poprawi jakość obsługi Klienta. Wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań w zakresie e-komunikacji ma także proekologiczny wymiar.

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu to październik 2022 r., jego całkowita wartość to 1 239 594,50 zł, z czego wartość dofinansowania to 1 053 655,32 zł. Środki na wkład własny w projekcie pochodzą z budżetu powiatu hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk
Konsultacja merytoryczna: Magdalena Nesteruk

{"register":{"columns":[]}}