W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

E-kolejka w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym – uruchomiliśmy nową usługę

20.07.2022

Chcesz zarejestrować pojazd lub odebrać prawo jazdy? Umów się na wizytę w Wydziale online! Z początkiem lipca Starostwo Powiatowe w Hajnówce uruchomiło nową usługę – eKolejkę w Wydziale Komunikacji i Dróg. Ale to niejedyna usługa online w naszym Urzędzie!

Zrzut ekranu przedstawiający podgląd sytemu - ekolejki w internecie

Aby zarezerwować wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg online należy:

Zrzut ekranu przedstawiający podgląd sytemu - krok 1 - wybierz usługę

  • potwierdzić lokalizację świadczenia usługi,

Zrzut ekranu przedstawiający podgląd sytemu - krok 2 - potwierdź lokalizację Urzędu

  • wybrać datę i godzinę wizyty w elektronicznym kalendarzu

Zrzut ekranu przedstawiający podgląd sytemu - krok 3 - wybierz datę

Zrzut ekranu przedstawiający podgląd sytemu - krok 4 - wybierz godzinę

  • wypełnić puste pola w formularzu rezerwacyjnym

Zrzut ekranu przedstawiający podgląd sytemu - krok 5 - Formularz rejestracyjny

Wizytę potwierdzimy sms. Link do eKolejki u dołu artykułu, w materiałach

Inne e-rozwiązania w Urzędzie

E-kolejka w Wydziel Komunikacji to niejedyne rozwiązanie online w naszym Urzędzie. On line możesz umówić rónież wizytę w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, link do zapisów u dołu.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-PUAP (adres skrzynki ePUAP Starostwa Powiatowego: 23f0tg2rlj/skrytkaESP). Aby korzystać z e-administracji potrzebujesz profilu zaufanego (PZ). To Twój klucz do e-usług – bezpłatne i bezpieczne narzędzie, dzięki któremu potwierdzisz w internecie swoją tożsamość. Załóż go od ręki. Masz do wyboru dwie możliwości:

  1. Skorzystaj z bankowości elektronicznej.
  2. Załóż PZ online i potwierdź go w ciągu 14 dni w jednym z 1500 Punktów Potwierdzających.

Posiadanie profilu zaufanego na platformie pozwala na kontakt z Urzędem online – wystarczy podpisać wniosek elektronicznie i przesłać do Urzędu. Za pośrednictwem e-PUAP załatwisz w Urzędzie większość spraw. Starostwo Powiatowe obsługuje również e-budownictwo – rządowy generator wniosków stosowanych w procesie budowlanym.

E-komunikacja w Urzędzie i z Urzędem

Trwają prace nad uruchomieniem e-usług w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce – tym samym klient wnioskujący w kwestiach np. budowy zjazdu, umieszczenia reklamy w pasie drogowym lub spraw odnoszących się do stanu dróg lub postulatów w zakresie zadań drogowych, nie będzie musiał się osobiście fatygować do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych – korzystając z platformy, złoży wniosek elektronicznie, bez zbędnych formalności i straty czasu na dojazd do siedziby ZDP. Całkowita wartość to projektu 1 239 594,50 zł, z czego wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 1 053 655,32 zł. Środki na wkład własny w projekcie pochodzą z budżetu powiatu hajnowskiego.

Cyfryzacja Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości

W Starostwie Powiatowym w Hajnówce trwa realizacja dużego projektu związanego z budową e-usług tj. projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Głównym celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie, modernizacja i cyfryzacja danych geodezyjnych dotyczących województwa podlaskiego. W ramach projektu unowocześniona zostanie ewidencja gruntów i budynków oraz powstanie baza danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT), która będzie gromadzić informacje o istniejących sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, budowlach podziemnych itp. Stworzona zostanie także baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), która będzie zawierać wszelkie dane przestrzenne dotyczące terenów analizowanych w ramach projektu. Istniejące dane zostaną także zaktualizowane i ujednolicone.

Ostatecznie wszystkie zbiory zostaną przetworzone do postaci cyfrowej i udostępnione. Ze zgromadzonych materiałów będą mogły korzystać zarówno jednostki publiczne, jak i przedsiębiorcy oraz mieszkańcy województwa. Po zakończeniu projektu w Starostwie Powiatowym w Hajnówce będzie również możliwość elektronicznego załatwienia spraw w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości. Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, jego członkiem jest także Powiat Hajnowski. Całkowita wartość projektu to ponad 68,3 mln zł (kwota przeznaczona na 14 powiatów), dofinansowanie z UE to ponad 57, 7 mln zł. Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano 17869,57 zł. Prace w ramach projektu potrwają do 2023 r.

Staramy się rozwijać procesy administracyjne zgodnie z postępem technologicznym. Realizacja projektu w Zarządzie Dróg Powiatowych, jak również wdrażanie i korzystanie z e-rozwiązań poprawia jakość pracy każdego Urzędu, jest komfortowe dla klienta, ponadto ma wymiar ekologiczny. Ale e-komunikacja jest ważna nie tylko na linii klient – urząd: celem sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Hajnówce i jakości świadczonych usług, dążymy do elektronizacji kontaktów między wydziałami w Starostwie oraz między urzędowych.  W tym celu, w przeszłości Powiat Hajnowski był partnerem w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach tego w 2015 r. przystąpiliśmy do platformy Cyfrowej Urzędu Wrót Podlasia – niefunkcjonującego obecnie systemu umożliwiającego komunikację z Urzędem online, ponadto uchroniliśmy Elektroniczny Obieg Dokumentacji w Starostwie. Trwałość projektu, następnie wsparcie techniczne dotychczasowego EZD zakończyło w 2022 r., obecnie pracujemy nad wdrożeniem elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW), celem kontynuacji procesów cyfryzacji w Urzędzie.  Cyfryzacja ma swoje przełożenie na czas załatwiania wniosków naszych mieszkańców oraz sprawność funkcjonowania starsotwa w ogóle– mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Link do e-Kolejki
e-Budownictwo
Nieodpłatna pomoc prawna - link do zapisów
{"register":{"columns":[]}}