W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

e-Budownictwo

e-Budownictwo. Wyślij wniosek z projektem elektronicznie

Serwis e-Budownictwo jest oficjalną, rządowa aplikacją do składania wniosków w procesie budowlanym.

W serwisie możne skorzystać z 26 formularzy. Przede wszystkim od lipca 2021 r. można złożyć online wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym. Ponadto można np. złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy, a także można wygenerować oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Inwestorzy mają możliwość przedłożenia projektu w wersji elektronicznej. To jest rewolucja w branży projektowej.

Korzyścią wynikającą z cyfrowego projektu budowlanego jest uproszczenie formy dokumentu, ułatwienie pracy projektantom, inwestorom, przyśpieszenie procesu składania wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności dla pracowni projektowych. Druk dużego projektu liniowego może kosztować projektanta ponad 2000 zł.

Cyfrowe nie tylko usługi - ruszyła Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Z początkiem stycznia 2023 r. ruszyła Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. System c-KOB dostępny jest pod adresem c-kob.gunb.gov.pl. Umożliwia on w prosty sposób założenie książki, wprowadzanie do niej informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Jego podstawowe zalety to:

 • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
 • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
 • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
 • łatwa edycja danych,
 • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
 • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
 • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Od 1 stycznia 2023 r. można prowadzić książkę w postaci elektronicznej w systemie c-KOB.
Do korzystania z aplikacji c-KOB nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także wersja mobilna na smartfony do pobrania ze sklepu Play czy AppleStore, przy czym aplikacja c-KOB jest całkowicie bezpłatna.

Książkę obiektu budowlanego prowadzi się m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych.

Obowiązek prowadzenia książki nie obejmuje:

 • domów jednorodzinnych, garaży, wiat innych budynków w zabudowie jednorodzinnej,
 • dróg i mostów,
 • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Właściciele i zarządcy nieruchomości uzyskują dostęp do systemu poprzez zalogowanie się w c-KOB z wykorzystaniem usługi tzw. Węzła Krajowego (login.gov.pl).

Materiały

Link do e-Budownictwa
link do e-Książki
budowlane ABC

Wideo

{"register":{"columns":[]}}