W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty okazją do podziękowań i omówienia projektów realizowanych przez powiat

13.10.2022

W szkołach średnich i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, dla których Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym, trwają obchody związane z Dniem Edukacji Narodowej. Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego stanowi okazję do podziękowania nauczycielom, których zawodową misją jest kształcenie przyszłych pokoleń.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Z tej okazji 12 października br. z inicjatywy Starosty Hajnowskiego Andrzeja Skiepko, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych i nauczycielami. W trakcie Starosta podziękował dyrekcji i pedagogom za codzienną pracę na rzecz rozwoju oświaty w regionie, za wysiłek związany z kształceniem młodzieży – przyszłych kadr kraju, jak też przypomniał o realizacji projektów i działań poszerzających ofertę dydaktyczną, które są aktualnie realizowane przez samorząd powiatu. W wyrazie uznania za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, dyrekcja oraz zaproszeni nauczyciele otrzymali nagrodę Starosty Hajnowskiego.

Zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to największa część ogółu wydatków przewidzianych w budżecie samorządu powiatu - na dzień 13.10. to kwota ponad 18,5 mln zł, co stanowi 23% ogółu wydatków.  Środki są przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności edukacyjnej oraz projekty dla uczniów i nauczycieli. A tych hajnowskie szkoły średnie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce w sumie realizują sporo. Uczniowie już na etapie nauki mają możliwość zarobienia pierwszych pieniędzy, poznawania świata i kultur w ramach wymiany młodzieży: to umożliwiają projekty realizowane m.in. w ramach Programu ERASMUS. Staraniem samorządu Powiatu Hajnowskiego przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce będą funkcjonować mieszkania wspomagane dla uczniów z niepełnosprawnością. W 2021 r. zakończyliśmy przebudowę budynku przeznaczonego na mieszkania, rok 2022 r. to to czas realizacji kolejnego etapu – realizacja projektu „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim” zakończy się w 2023 r.  Aktualnie trwa również modernizacja budynku i otoczenia I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy 5 mln zł z Polskiego Ładu– wymienia Starosta Andrzej Skiepko.

Starosta przypomina jednocześnie, że za sprawą realizacji dużego projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja” z udziałem funduszy norweskich, realizowane są działania na rzecz unowocześnienia bazy oświatowej i podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności naszych szkół:

Gmina miejska Hajnówka pozyskała 3,5 mln euro z Programu „Rozwój Lokalny” w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014 – 2021 na realizację wieloaspektowego projektu, którego wdrożenie docelowo zrewolucjonizuje kierunek rozwoju naszego miasta. Realizatorem projektu jest miasto Hajnówka, powiat hajnowski - partnerem. Nowoczesne kształcenie i fachowe kadry – realizacja projektu ma przynieść duże zmiany w hajnowskich placówkach.

A te już zostały zapoczątkowane – powiat jest organizatorem cyklu szkoleń dedykowanych nauczycielom hajnowskich szkół średnich, realizowanych w ramach projektu. Pierwsze z nich za nami, odbyły się we wrześniu i październiku. W ramach projektu również, w czerwcu br., dyrektorzy hajnowskich placówek ponadpodstawowych podpisali trójstronne porozumienie o współpracy mającej na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Wspólny udział w szkoleniu to pierwszy krok do poznania się i zdobycia wiedzy, która zostanie w przyszłości wykorzystana w pracy z uczniem.

Realizacja szkoleń i budowa sieci współpracy między szkołami to jedne z wielu zadań, jakie postawiliśmy sobie w projekcie, w ramach zadania budowy nowoczesnej edukacji. II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego planuje zacieśnić współpracę z Politechniką Białostocką, co wiązało by się z organizacją dodatkowych zajęć z wykładowcami akademickimi i z dostępem uczniów szkoły do zasobów uczelni jeszcze na etapie nauki w szkole średniej. Trwają rozmowy w tej sprawie, na szczegóły jeszcze przyjdzie czas. Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, kształcącej techników w różnych branżach, w przyszłości powstaną oddziały specjalizujące się w tematyce niskiej emisji i OZE. Uczniowie będą kształcić się w utworzonej pracowni demonstracyjnej – prototypowni demonstrującej zielone technologie. Tymczasem w bieżącym szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poszerzono ofertę dydaktyczną o praktyczne umiejętności: przyszli mechanicy w ramach przedmiotu „Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych” uczą się spawać metodami TIG i MIG/MAG, z kolei technicy budownictwa - montażu i uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wprowadzenie do oferty programowej nowych przedmiotów stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego i globalnego rynku pracy. Realizacja projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja” potrwa do 2024 r.

Przedstawione projekty i plany to tylko niewielki fragment codzienności naszych szkół, które rękami dyrekcji, kadry pedagogicznej i rodziców wkładają wiele wysiłku w trud wychowania przyszłych pokoleń. Cieszę się, że samorząd Powiatu Hajnowskiego ma swój wkład w procesie kształcenia – nie tylko poprzez nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawowych obowiązków w zakresie oświaty, ale też możliwość sukcesywnego pozyskiwania funduszy oraz wspieranie uczniów poprzez finansowanie powiatowego stypendium im. prof. Simony Kossak – puntuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}