W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Działania Powiatu Hajnowskiego na rzecz dostępności

21.06.2021

Samorząd Powiatu Hajnowskiego podejmuje działania celem zwiększenia dostępności usług administracji publicznej.

Powiat Hajnowski rozwija dostępność: cyfrową, komunikacyjną i architektoniczną

Samorząd Powiatu Hajnowskiego podejmuje działania celem zwiększenia dostępności usług administracji publicznej. Tym samym realizuje zadania, jakie na podmioty publiczne nałożyły ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848) oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020, poz. 1062).

Uczymy się dostępności – realizacja projektu szkoleniowego

Dostępność to szerokie zagadnieniem związane z cyfryzacją, komunikacją i architekturą celem zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości swobodnego poruszania się w przestrzeni publicznej, w tym kontaktu z urzędem. W ramach przygotowania standardów i opracowania dobrych praktyk, Powiat Hajnowski przystąpił do realizacji projektu „Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego z funduszy europejskich (Program Wiedza Edukacja Rozwój).
Powiat Hajnowski jest jednym z 56 partnerów projektu, w  ramach tego koordynator ds. dostępności dla Powiatu Hajnowskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek budżetowych wezmą udział w szkoleniach dot. zagadnień dostępności; w projekcie zapewnione jest także wsparcie poszkoleniowe.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających kontakt z osobami niepełnosprawnymi, a także podniesienie kompetencji koordynatorów dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności. W ramach realizacji projektu Urząd do końca maja 2022 r. wdroży wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Inicjatywy na rzecz dostępności – dostępność cyfrowa i komunikacyjna

Ale działania zwiększające dostępność powiatowej administracji mają miejsce już teraz. W celu zapewnienia dostępności cyfrowej, Powiat Hajnowski na podstawie umowy z Ministrem Cyfryzacji dołączył do serwisu Portal RP. „Portal RP” zlokalizowany pod adresem gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa, tworzonym we współpracy z całą administracją publiczną, a docelowo ma pełnić funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej – przy zachowaniu standardów dostępności cyfrowej.  Natomiast mając na względzie dostępność komunikacyjną  w starostwie, osoby głuche mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym w stopniu elementarnym.  

Dostępność architektoniczna – nowe rozwiązania

W celu zapewnienia dostępności architektonicznej Urzędu, Powiat Hajnowski zakończył realizację projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce”. Na ten cel samorząd pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W efekcie w Urzędzie przeprowadzono gruntowny remont łazienki uwzględniający adaptację pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych (przyznana dotacja obejmuje działania na rzecz likwidacji barier) oraz zakup schodołazu gąsienicowego (to mobilny transporter osób przeznaczony do jazdy po schodach). Tym samym budynek Starostwa Powiatowego stał się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie 62 016,85 zł, dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 9 972, 66 zł.

Na tym nie koniec działań – jeszcze w grudniu 2020 r. Starosta Hajnowski wyraził gotowość do przestąpienia samorządu Powiatu Hajnowskiego do "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku. Tym samym samorządy, zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych i organizacje pozarządowe po raz kolejny mogły ubiegać się o dofinansowanie wniosków w zakresie poprawy dostępności. Aplikować zdecydowała się gmina i miasto Kleszczele – na zakup 9-osobowego samochodu.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" był realizowany także w 2020 r., całkowita wartość środków przekazanych przez PFRON to 99 077 zł. Skorzystali – Powiat Hajnowski (remont łazienki/zakup schodołazu), II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego (likwidacja barier architektonicznych) oraz Dom Pomocy Społecznej ROKITNIK (likwidacja barier transportowych).

Budowanie przyjaznej i dostępnej przestrzeni publicznej to priorytet każdego samorządu. Równocześnie z inicjowaniem  programów rehabilitacji społecznej i zawodowej, które samorząd Powiatu Hajnowskiego realizuje za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, powinny być wdrażane działania służące przekształceniu społecznej przestrzeni życiowej tak, aby była ona dostosowana do potrzeb wszystkich członków danej zbiorowości – wyjaśnia Wicestarosta Joanna Kojło.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}