W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Drogowcy z Powiatu Hajnowskiego przygotowani do zimy

18.11.2022

Zima nie zaskoczyła drogowców z Powiatu Hajnowskiego!

Droga biegnąca w lesie - widok z lotu ptaka

Utrzymanie dróg w okresie zimowym ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.  W tym celu Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce (ZDP)  jest w trakcie zakupu soli i piasku do wykonania mieszanki piaskosoli 30% w ilości 800 t. Aktualnie ZDP dysponuje 225 t piaskosoli z okresu zimy 2021/2022. Ponadto Zarząd Dróg dysponuje własnym sprzętem i osprzętem, umożliwiającym utrzymanie dróg w należytym stanie, a kadra jednostki będzie pełniła dyżury.

Odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej ulic powiatowych w mieście Hajnówka obejmuje 13,813 km dróg, zaś dróg pozamiejskich – 471,388

Powiatowe drogi są sklasyfikowane w dwóch standardach:

  • ulice powiatowe w mieście Hajnówka – obowiązuje II standard co oznacza, że jezdnia odśnieżana i posypana będzie na całej szerokości.
  • pozostałe (drogi pozamiejskie) – V standard – co oznacza, że jezdnia posypana zostanie na odcinkach decydujących o ruchu, będzie odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony zostanie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Do odśnieżania dróg będzie używana piaskosól. Warto zaznaczyć, że ten środki służące odśnieżaniu są skuteczne, gdy temperatura nawierzchni wynosi do -10 ° C, a względna temperatura wilgotności wynosi 85 % i wzrasta.

Prace zimowe to nie tylko odśnieżanie ulic - w ramach przygotowania infrastruktury drogowej do okresu zimy 2022/2023, ZDP w Hajnówce wykonał i nadal wykonuje:

  • roboty remontowe związane z uzupełnieniem ubytków w istniejących nawierzchniach bitumicznych dróg, remonty cząstkowe,
  • obkaszanie i odkrzaczanie poboczy dróg powiatowych w celu złagodzenia zawiewania dróg śniegiem,
  • czyszczenie wpustów ulicznych w celu zminimalizowania ilości zastoisk wodnych w okresie jesienno – zimowo – wiosennym.

By dołożyć wszelkich starań na rzecz zapewnienia komunikacji w okresie zimowym, samorząd powiatu hajnowskiego w 2021 dokonał zakupu dwóch używanych samochodów ciężarowych wraz z osprzętem – na ten cel wydatkowano 149 997,89 zł. Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje flotą własnego sprzętu i osprzętu.

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie: w dni robocze w godzinach 4:00 – 15:00, zaś  w dni wolne od pracy  4:00 – 10:00 w przypadku  normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Zastępca Dyrektora, telefon kontaktowy:

  • stacjonarny 85 683 20 01

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo – Mostowego, telefony kontaktowe:

  • stacjonarny 85 683 20 01
  • komórkowy 604 618 584.

W załączeniu wykaz dróg powiatowych i szczegółowe zasady zimowego utrzymania dróg.

Oprac. na podstawie materiałów prasowych Zarządu Dróg Powiatowych

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie zimy 2022-2023 roku
{"register":{"columns":[]}}