W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Drogowcy z Powiatu Hajnowskiego przygotowani do zimy

27.12.2021

Zima nie zaskoczyła drogowców z Powiatu Hajnowskiego!

Sprzęt z pługami do zimowego utrzymania dróg

Utrzymanie dróg w okresie zimowym ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.  W tym celu Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce – jednostka budżetowa samorządu powiatu hajnowskiego obsługująca utrzymanie dróg, zakupiła sól drogową oraz piasek i wykonała we własnym zakresie 30 % mieszankę piaskosoli. Obecnie na placu ZDP znajduje się 1062 tony piaskosoli, w tym 35 ton z okresu zimy 2020/2021.
Powiatowe drogi są sklasyfikowane w dwóch standardach:

  • ulice powiatowe w mieście Hajnówka – obowiązuje II standard co oznacza, że jezdnia odśnieżana i posypana będzie na całej szerokości.
  • pozostałe (drogi pozamiejskie) – V standard – co oznacza, że jezdnia posypana zostanie na odcinkach decydujących o ruchu, będzie odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony zostanie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej ulic powiatowych w mieście Hajnówka obejmuje 13,813 km dróg, zaś dróg pozamiejskich – 476,471 km.
Prace zimowe to nie tylko odśnieżanie ulic - w ramach przygotowania infrastruktury drogowej do okresu zimy 2021/2022, ZDP w Hajnówce wykonał i nadal wykonuje:

  • roboty remontowe związane z uzupełnieniem ubytków w istniejących nawierzchniach bitumicznych dróg, remonty cząstkowe,
  • obkaszanie i odkrzaczanie poboczy dróg powiatowych w celu złagodzenia zawiewania dróg śniegiem,
  • czyszczenie wpustów ulicznych w celu zminimalizowania ilości zastoisk wodnych w okresie jesienno – zimowo – wiosennym.

By dołożyć wszelkich starań na rzecz zapewnienia komunikacji w okresie zimowym, samorząd powiatu hajnowskiego w 2021 dokonał zakupu dwóch używanych samochodów ciężarowych wraz z osprzętem – na ten cel wydatkowano 149 997,89 zł. Flota Zarządu Dróg Powiatowych wzbogaciła się o kolejny własny sprzęt i osprzęt.

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 4:00 – 15:00 w dni robocze oraz 4:00 – 10:00 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się dyżury będą pełnione nawet całodobowo.
Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Zastępca Dyrektora
Telefon kontaktowy:

  • stacjonarny 85 683 20 01

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo – Mostowego:
Telefony kontaktowe:

  • stacjonarny 85 683 20 01
  • komórkowy 604 618 584.

W załączeniu wykaz dróg powiatowych i szczegółowe zasady zimowego utrzymania dróg.

Oprac. na podstawie materiałów prasowych Zarządu Dróg Powiatowych

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie zimy 2021-2022 roku wraz z wykazem dróg

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}