W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dorabianie do renty socjalnej od roku na korzystniejszych zasadach

20.12.2022

Wiele osób pobierających rentę socjalną od tego roku nie musi zawieszać swojego świadczenia ze względu na osiągane dodatkowe zarobki. Od stycznia 2022 r. dla wszystkich osób dorabiający do rent socjalnych są stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

- Do końca ubiegłego roku osobie na rencie socjalnej, której zarobki przekroczyły 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata świadczenia była zawieszana. Od początku tego roku, czyli od stycznia 2022 r., te zasady zmieniły się. Do rent socjalnych stosowane są te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. To dobra wiadomość, bo dla osób dorabiających sobie do renty socjalnej daje  to możliwość otrzymywania świadczenie z ZUS jedynie w pomniejszonej wysokości o tzw. kwotę przekroczenia, a nie całkowitego zawieszenia wypłaty - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskiego.

Kiedy ZUS zmniejszy, a kiedy zawiesi rentę

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przychód osoby, która jest na rencie socjalnej przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż 691,94 zł, ponieważ taka kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązuje do końca lutego 2023 r. Renta socjalna zostanie zawieszona, tak jak w przypadku innych świadczeń, po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - mówi rzeczniczka.

Od grudnia br. do lutego 2023 r. górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto. Najniższa granica dorabiania w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad tego roku) wzrosła o 227,10 zł, a próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia o 421,70 zł.

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Którzy świadczeniobiorcy mogą dorabiać bez ograniczeń

Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65. lat.

Bez ograniczeń mogą dorabiać także niektórzy renciści, dotyczy to osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.  Do śledzenia kwot granicznych nie są również zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń.

 Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

{"register":{"columns":[]}}