W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dom Pomocy Społecznej Rokitnik realizuje kolejny projekt

07.07.2021

Dom Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży - jednostka budżetowa samorządu Powiatu Hajnowskiego, pozyskał kolejne środki unijne.

406681,46 zł wartość grantów pozyskanych przez Dom Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży

Logotypy projektu będącego temate martykułu

W terminie 1 maja 2020 r. - 31  sierpnia 2021r. w Domu realizowany jest projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-  opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Projekt jest dofinansowany z Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), a realizowany na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Środki zostaną przeznaczone na finansowe wsparcie pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej "Rokitnik" w Białowieży (DPS). Wartość projektu to 31 856,82 zł.

To kolejny grant, jaki otrzymał powiatowy Dom Pomocy Społecznej w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa. W 2020 r. DPS równie skutecznie aplikował o środki, w efekcie placówka realizowała trzy projekty:

  • „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - grant w wysokości 166 275,00  zł, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS oraz koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS;
  • „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zostało przyznane  wsparcie w wysokości 101 623,34 zł z przeznaczeniem na  doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią
  • „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”  - DPS otrzymał grant w wysokości 16 726,30 zł, na wsparcie finansowe pielęgniarek i zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Ponadto, Dom Pomocy Społecznej pozyskał 90 000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zakup 9 – osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość inwestycji to 152.136,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży jest jednostką organizacyjną Powiatu Hajnowskiego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku. Dom Pomocy Społecznej posiada 73 miejsc, jest usytuowany jest na obrzeżu Polany Białowieskiej, w odległości 100 metrów od ściany Puszczy. Malownicze okolice, spokój, czyste powietrze i specyficzny mikroklimat Puszczy Białowieskiej, czy coś jeszcze trzeba do zapewnienia miłego i udanego pobytu, zamieszkania? Oferta DPS dostępna na stronie placówki, link w załączeniu do artykułu.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży
{"register":{"columns":[]}}