W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców od 20 grudnia

20.12.2021

Rodzicom uczniów szkół podstawowych będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do 8-go roku życia w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od 20 grudnia. Zasiłek przysługuje w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wprowadzane na  okres od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. Można go otrzymać w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek przysługuje także, gdy placówka nie może zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia w jej funkcjonowaniu w związku z koronawirusem.

Z opublikowanego 14 grudnia  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  wynika, że dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole, jeśli rodzice będą o to wnioskować - informuje Katarzyna Krupicka,  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak nie należy się  w sytuacji, gdy w tym czasie w domu jest drugi z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny i może zająć się dzieckiem – wyjaśnia rzeczniczka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Dodatkowy zasiłek z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych wynosi 80 proc. wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.  
Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

{"register":{"columns":[]}}