W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Będą pieniądze na rozwój dostępności w 2023 r.!

20.12.2022

Powiat Hajnowski ponownie przystępuje do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2023 roku.

Rozwój dostępności w Powiecie Hajnowskim - samorząd podejmuje kolejne inicjatywy!

Tym samym samorządy, zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych i organizacje pozarządowe po raz kolejny będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wniosków w zakresie poprawy dostępności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki udziału.   

Nadrzędnym celem realizacji Programu jest zapewnienie dostępności przestrzeni publicznej osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wdrożenie mechanizmów umożliwiających każdemu bezproblemowe poruszanie się w tej przestrzeni i tym samym samodzielne zaspokojenie potrzeb to olbrzymie wyzwanie, jakie stoi przed administracją publiczną każdego szczebla. Program ma wzmocnić rozwój dostępności poprzez wsparcie działań i inicjatyw z zakresu 7 obszarów, szczegóły w załączeniu. Wnioski będą przyjmowane są w terminie do 10 lutego 2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce informuje, iż Powiat Hajnowski przyjął zaproszenie PFRON do udziału w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2022r. do 10 lutego 2023r. Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

   1. Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:
 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:
 1. obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
   1. 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   2. 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
    9-cio miejscowymi,
   3. 330.000,00 zł dla autobusów;

5)    obszar E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

 1. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 2. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Ponadto informujemy, że:

 1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy
 2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
 3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul.Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka tel. 85 682-36-42) zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu
 4. W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu
 5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

więcej (w tym wniosek) na stronie PCPR

Inne działania samorządu powiatu Pomoc finansowa ze środków PFRON

W 2022 r. Powiat Hajnowski wspierał mieszkańców ze szczególnymi potrzebami a pomoc realizowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Katalog form wsparcia jest bardzo szeroki: można ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, do likwidacji barier komunikacyjnych, architektonicznych i technicznych. W 2022 r. na wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami Zarząd PFRON przyznał samorządowi powiatu hajnowskiego ponad 1,6 mln zł, w tym 843 360,00 zł na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Fundusze na wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami zostaną uruchomione także w 2023 r.

By zwiększyć pulę pozyskiwanych funduszy od 2013 r. Powiat Hajnowski realizuje program „Aktywny Samorząd”. Środki, które wydatkuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu Aktywny Samorząd ustalane są przez Zarząd PFRON.  W ramach tego, w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności, można ubiegać się o pomoc m.in. w uzyskaniu prawa jazdy, w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, a w ramach utrzymania aktywności zawodowej, można również wnioskować o finansowe wsparcie w zapewnieniu opieki dla dziecka przebywającej w placówce oświatowej – żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (np. w sytuacji gdy zatrudniamy nianię na podstawie umowy cywilnoprawnej). Natomiast w ramach Modułu II osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wartość Programu Aktywny Samorząd w 2022 r. na ten moment to 211 109, 32 zł ( w tym dodatkowe 36 tys. zł, o które wnioskowaliśmy, żeby dofinansować wszystkie wnioski złożone przez studentów).

Nowe inicjatywy

W 2022 r. Powiat Hajnowski przyjął zaproszenie PFRON do udziału w programach „Samodzielność- Aktywność-Mobilność!”

W ramach Programu „Dostępne mieszkanie” osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Maksymalne kwoty dofinansowania w IV kwartale 2022 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie w gminach powiatu hajnowskiego wynosi 75195 zł.

Z kolei absolwenci wszystkich typów szkół, którzy  w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli naukę i którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczeniem równoważnym), mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Dofinansowanie  w ramach Programu Mieszkanie dla Absolwenta obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie przez 36 miesięcy.

Składanie wniosków w ramach naboru do obu programów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, przez System SOW – wniosek można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora programu (po pomoc udaj się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce). Choć termin składania wniosków jest dość długi – „Dostępne mieszkanie” do 31.12.2024 r., zaś „Mieszanie dla Absolwenta” do 31.12.2023, warto się pospieszyć – PFRON zastrzega zamknięcie naboru przy wykorzystaniu budżetu Programów. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce: 85 682 36 42, 85 682 59 83, adres e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

Urząd dostępny!

Równolegle samorząd Powiatu Hajnowskiego podejmuje działania celem zwiększenia dostępności usług administracji publicznej, tym samym realizuje zadania, jakie na podmioty publiczne nałożyły ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848) oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020, poz. 1062).

Dostępność cyfrowa, informacyjno – komunikacyjna, architektoniczna – na każdym z tym zagadnień Starostwo Powiatowe w Hajnówce może pochwalić się osiągnięciami. Aktywnie wykorzystując środki PFRON, w 2021 r. wyremontowaliśmy łazienkę, dostosowując ją do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Z kolei w 2022 r. w ramach projektu  „Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”, przygotowaliśmy instruktażowy film z lektorem i tłumaczem PJM, charakteryzujący nasz Urząd i rodzaje spraw, które można załatwić w starostwie.

W 2022 r. samorząd pozyskał 97 275,60 zł na realizację kolejnego projektu wspierającego dostępność naszego Urzędu. W planach m.in. montaż nowych drzwi wejściowych, zakup pętli indukcyjnych, realizacja filmów z PJM oraz przygotowanie miejsc parkingowych.

Skreślona z grubsza charakterystyka działań samorządu powiatu to tylko niewielki fragment codzienności – bo nie sposób oddać słowem pisanym zaangażowanie i pracę pracowników socjalnych i terapeutów, uczucia, myśli i trud osób ze szczególnymi potrzebami i ich rodzin. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, obchodzony corocznie 3 grudnia, ma na celu zwiększanie świadomości publicznej na temat barier i ograniczeń, z jakimi zmagają się te osoby. Cieszy fakt, że wiedza na temat dostępności rośnie, podobnie jak formy pomocy, choć zdajemy sobie sprawę, że to ciągle za mało. Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami życzymy wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu. Oby było ich coraz mniej, a przestrzeń wokół Was zmieniała się – na lepsze, będąc bardziej dostępną i przyjazną!

Katarzyna Miszczuk

Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym

{"register":{"columns":[]}}