W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ponad 96 mln mln zł dla samorządów Powiatu Hajnowskiego w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych

03.06.2022

Rozwój infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, inwestycje na rzecz rozwoju oświaty, kultury oraz turystyki – tak w wielkim skrócie przedstawia się przekrój działań, które zostaną zrealizowane w regionie. Samorządy Powiatu Hajnowskiego otrzymały łącznie ponad 89, 6 mln zł w ramach II naboru Polskiego Ładu. Wczoraj (02.06.) samorządowcom zostały wręczone symboliczne promesy.

Uczestnicy spotkania z pozują z promesami

02 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko oraz Wicestarosta Joanna Kojło podejmowali ważnych gości – do powiatu przybyli senator RP Jacek Bogucki, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, by spotkać się z samorządowcami oraz wójtami i burmistrzami z naszego regionu.  Okazją do spotkania było podsumowanie II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W ramach tego, do powiatu i gmin trafi ponad 96 mln zł, z czego powiat hajnowski pozyskał 14,9 mln zł.

Wizyta było okazją do wymiany doświadczeń w tematyce wydatkowania funduszy i omówienia mapy potrzeb. Uczestniczący w spotkaniu senator RP Jacek Bogucki, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski zgodnie podkreślali znaczenie inwestycji drogowych dla rozwoju regionu, w tym także turystyki.

Otrzymane środki to duży bodziec inwestycyjny, który z pewnością przełoży się na stymulację korzystnych procesów gospodarczych oraz generowanie nowych miejsc pracy. Jestem wdzięczny zarówno Panu Premierowi, posłom i senatorom reprezentującym nasze województwo, jak też Panu Wojewodzie za  zainteresowanie sprawami regionu, przychylny stosunek do naszych potrzeb i ogromne wsparcie. W historii naszego regionu to pierwsze tak duże dofinansowanie – podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Inwestycje w Powiecie Hajnowskim wraz z kwotą przyznanego dofinansowania:
Powiat Hajnowski:

 • Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+440.54 do km 1+756.00 - II etap, 9 974 000,00 zł
 • Remont dróg w pow. hajnowskim w gm.: Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B, 4 987 000,00 zł

Gmina Hajnówka:

 • Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Hajnówka, 6 781 530,89 zł,
 • Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka - 4 275 000,00 zł

Miasto Hajnówka:

 • Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I, 5 100 000,00 zł,
 • Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce - 4 500 000,00 zł

Narew:

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew, 4 275 000,00 zł,
 • Rozbudowa drogi w miejscowości Waśki - 4 275 000,00 zł

Czyże:

 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku skupu mleka w miejscowości Hukowicze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, 595 000,00 zł,
 • Modernizacja drogi gminnej Kojły – Lady - 5 510 000,00 zł,
 • Modernizacja remizo - świetlicy w Czyżach - 1 020 000,00 zł

Narewka:

 • Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka, 4 455 000,00 zł
 • Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka, 6 650 000,00 zł

Kleszczele:

 • Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce", 3 600 000,00 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 6 650 000,00 zł

Białowieża:

 • Remont układu komunikacyjnego dróg gminnych w Białowieży, 3 800 000,00 zł,
 • Budowa wodociągu Budy-Czerlonka w Gminie Białowieża, 2 375 000,00 zł

Dubicze Cerkiewne:

 • Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa - 9 500 000,00 zł

Czeremcha:

 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha, 8 005 000,00 zł

Zdjęcia (18)

{"register":{"columns":[]}}