W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

25 zadań na 25-lecie powiatu - promocja rodziny i pieczy zastępczej!

31.05.2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce , Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży ogłaszają V Konkurs Plastyczny „Moc ma Rodzina” i IV Konkurs Literacki „Moja Rodzina”

Rysunek przedstawiający serce a w nim rodzinę

Konkursy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej i wszystkich młodych osób z powiatu hajnowskiego chcących zaprezentować swoją twórczość.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży ogłaszają:

 1. V Konkurs Plastyczny „Moc ma Rodzina”
 2. IV Konkurs Literacki „Moja Rodzina”

Celem tegorocznej edycji konkursów jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego, zachęcenie do podejmowania roli opiekuna zastępczego poprzez wyrażenie w sposób twórczy powodów, dla których warto zostać rodziną zastępczą, przedstawienie roli, jaką rodzice zastępczy pełnią w życiu ich podopiecznych, a także, czym jest dla nich rodzicielstwo zastępcze i jaki wpływ ma na życie każdego członka rodziny, ponadto:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,
 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • poszukiwanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze,
 • kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży,
 • zwiększenia akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych,
 • promowanie bezpiecznego rodzicielstwa poprzez przedstawienie rodzinnych form pieczy zastępczej, jako najlepszego środowiska wychowawczego dla dzieci pozbawionych opieki

DO UDZIAŁU W KONKURSACH ZAPRASZAMY: wychowanków placówek opiekuńczo-wycho­wawczych, rodzinnych form pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie Powiatu Hajnowskiego oraz wszystkie młode osoby z powiatu hajnowskiego.

 1. Zadaniem konkursowym wykonanie plakatu na temat „Moc ma Rodzina”. Praca zawierająca elementy graficzne i tekstowe powinna być wykonana dowolną techniką płaską na kartonie – format A3 lub A2, orientacja pozioma.
 2. Zadaniem konkursowym jest ułożenie wiersza/rymowanki na temat „Moja Rodzina” (z ograniczeniem do 10 wersów).

Prace mogą być wykonana:

 • indywidualnie lub grupowo; w kategoriach wiekowych:

I kategoria do lat 10,

II kategoria 11-14 r.ż.

III kategoria 15-18 r.ż.,

IV kategoria 19-21 r.ż.

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielają:

 • Koordynatorzy PCPR w Hajnówce, tel. 858767478
 • Krystyna Dackiewicz, wice-dyrektor PCPR w Hajnówce, tel. 504465208

W załączeniu znajdują się Regulaminy Konkursów wraz ze wzorami kart zgłoszenia i wymaganymi oświadczeniami.

Materiały

Regulamin konkursu Rodzina ma moc
Regulamin​_V​_Konkursu​_Moc​_ma​_Rodzina​_2024.pdf 1.42MB
Regulamin Konkursu Literackiego
IV​_Konkurs​_V​_2024​_Literacki​_Regulamin.pdf 1.54MB
{"register":{"columns":[]}}