W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2,3 mln zł na realizację nowego projektu scaleniowego!

04.04.2022

Staraniem samorządu Powiatu Hajnowskiego, przy współpracy z Zarządem Województwa Podlaskiego, do regionu trafią kolejne fundusze! Pozyskaliśmy kolejne środki na rozwój gospodarki przestrzennej regionu - piąty projekt scaleniowy w naszym powiecie stał się faktem!

2,3 mln zł dla Powiatu Hajnowskiego na realizację kolejnego projektu scaleniowego

Ponad 2,3 mln zł otrzymał samorząd Powiatu Hajnowskiego na realizację kolejnego projektu scaleniowego!  Dzięki dotacji samorząd zrealizuje scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny – Usnarszczyzna” w gminie Narew.

Umowa została podpisana 28 marca br. pomiędzy samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Hajnowskim.  Projekt scaleniowy dotyczy miejscowości Usnarszczyzna i Nowiny, obejmie obszar blisko 210 ha. Inwestycja będzie realizowana do 2025 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektów scaleniowych jest bardzo ważna dla rozwoju regionu:

Scalenie gruntów pełni ważną rolę w procesie urządzania przestrzeni obszarów wiejskich. Proces ten jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje prace geodezyjne, drugi zaś to prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym. Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże rozdrobnienie użytków rolnych, a które charakteryzujące nasz powiat. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania - poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych. Scalenia porządkują stan prawny gruntów, ułatwiają pracę rolnikom, a w ramach prac poscaleniowych jest możliwa modernizacja dróg dojazdowych. Scalenia to szczególne projekty, nie tylko ze względu na ich wielomilionowy budżet ale również specyfikę i stopień trudności – podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Realizacja projektów scaleniowych to żmudny wysiłek administracyjny – począwszy od zebrania wniosków mieszkańców zainteresowanych procesem scalenia oraz przygotowania kompletnego ubiegającego się o dofinansowanie. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosków o objęcie postępowaniem scaleniowym przez min. 50% właścicieli gruntów danego obiektu.

Doświadczenie w tej tematyce wskazuje, ze wielu z nich mieszka poza wsią, co znacznie utrudnia kontakt, a żeby móc aplikować o fundusze, spełniony musi być warunek min. 50%, przy czym szanse na dofinansowanie projektu zwiększają się z każdym procentem złożonych wniosków. Wójtowie gmin i sołtysi zaangażowani są w rozpropagowanie informacji i przekonanie mieszkańców o zasadności scaleń i korzyściach wynikających z tego procesu. Gdy wnioski o objęcie scaleniem zostaną złożone, rozpoczyna się praca starosty. W naszym starostwie całym procesem scalenia, począwszy od aplikacji o dofinansowanie do zakończenia zagospodarowania poscaleniowego zajmuje się wydział geodezji, katastru i nieruchomości wraz z kolegami od zamówień publicznych. Postępowanie scaleniowe, od czasu podpisania umowy na dofinansowanie do zakończenia prac poscaleniowych, trwa kilka lat i wymaga ogromnego nakładu pracy i zaangażowania pracowników starostwa.

Kolejne projekty scaleniowe realizowane z sukcesami

Ale ciężka praca popłaca. Obiekt „Nowiny – Usnarszczyzna” to już 5 projekt scaleniowy, realizowany przez samorząd Powiatu Hajnowskiego. Całkowita wartość dotychczasowych, czterech projektów to ponad 51,6 mln zł. A teraz suma powiększy się o kolejne 2,3 mln zł!

W zakresie realizacji projektów scaleniowych samorząd ma się czym pochwalić, bowiem projekty scaleniowe z naszego powiatu zajmują czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W 2019r. scalenie na obiekcie „Kotłówka i inne” zajęło III miejsce, w roku 2021 scalenie na obiekcie „Eliaszuki i inne”- I miejsce w Polsce. To wspólna praca wykonawcy scalenia – Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku oraz pracowników wydziału geodezji.

Za nami realizacja prac poscaleniowych, czyli modernizacja dróg na obiektach w gminie Narewka i Narew: na obiekcie Tarnopol dokonano modernizacji odcinków dróg o łącznej długości 5,06 km w kwocie 4,7 mln zł, z kolei  na obiekcie scaleniowym "Kotłówka i inne" samorząd Powiatu Hajnowskiego dokonał przebudowy dróg dojazdowych do pól o łącznej długości ponad 3,5 km. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł.

Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego za dotychczasowe wsparcie, współpracę i pomoc w pozyskiwaniu funduszy i realizacji kolejnych projektów służących społeczności lokalnej. Podziękowania kieruję także do pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce – dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu, z powodzeniem realizujemy kolejne projekty inwestycyjne. Pierwsze prace scaleniowe w Powiecie Hajnowskim miały miejsce jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej [PROW 2007-2014 przy. red.] – będąc wówczas Wicestarostą, w porozumieniu z ówczesnym Zarządem Powiatu ze Starostą Włodzimierzem Pietroczukiem na czele, zdecydowaliśmy o realizacji małego obiektu scaleniowego „Olchówka”, który liczył zaledwie 365 ha. Cieszę się, że zaprojektowana przez nas wizja rozwoju gospodarki przestrzennej powiatu jest kontynuowana a nawet się rozwinęła – dziś Powiat Hajnowski jest czołówce powiatów w województwie, skutecznie pozyskujących fundusze na kolejne scalenia – podsumowuje Starosta Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}