W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

#1procentDlaRegionu – Powiat Hajnowski zachęca do wsparcia organizacji pozarządowych z regionu

16.02.2022

Od 15 lutego na podatników czeka e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br. (30 kwietnia to sobota). A Starostwo Powiatowe w Hajnówce zachęca do podarowania podatku organizacjom i inicjatywom z terenu powiatu hajnowskiego.

Zostaw 1% w Powiecie Hajnowskim, wspieraj lokalnie.

Kampania informacyjna dotycząca rozliczania podatku dochodowego ruszyła pełną parą – w tym oku do 2 maja podatnicy muszą dokonać rozliczenia. Przepisy dopuszczają możliwość przekazania 1% podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego. Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Hajnówce zachęca do podarowania podatku organizacjom i inicjatywom z terenu powiatu hajnowskiego. W artykule podpowiadamy, jak to działa.

1% - jak to działa?

1% – to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możemy przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). To druga, obok darowizny, forma wsparcia tych organizacji. Funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 2004 r.

Organizacją Pożytku Publicznego może zostać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem partii politycznych i tworzonych przez nie fundacji, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i organizacji pracodawców). Każdy podmiot, który zamierza starać się o nadanie statusu OPP musi spełnić określone wymogi, oraz uzyskać potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Potwierdzeniem nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp” jest wpisane słowo „TAK”).

Przez Twój e-PIT można zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji podatkowej odpowiednie pola. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać organizację, którą chcemy wesprzeć, podając cel szczegółowy oraz numer KRS. W przypadku edycji deklaracji przygotowanej przez skarbówkę na portalu podatkowym (podatki.gov.pl), usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od podatnika 1% podatku, cel szczegółowy i automatycznie zaznaczy zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%. Oczywiście, możemy edytować te dane.

Jaka jest wartość 1% ? Wystarczy kwotę rocznego podatku należnego pomnożyć przez 0.01 albo podzielić przez 100. Procent naszego podatku trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Do otrzymywania procenta podatku  uprawione są tylko organizacje pożytku publicznego. Warto skorzystać z opcji przekazania 1% tym bardziej, że jest to kwota, którą i tak już oddaliśmy fiskusowi – tyle że sami decydujemy do kogo te pieniądze trafią. Jeśli nie skorzystamy z opcji podzielenia się  procentem podatku, pieniądze te powędrują do wspólnego budżetowego worka i to rząd zdecyduje jak je wydać, bez udziału podatnika.

Spis organizacji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród ponad 8000 tys. podmiotów znajdują się także stowarzyszenia i fundacje działające na terenie powiatu hajnowskiego. 1% podatku można również przekazać osobom fizycznym, instytucjom lub inicjatywom, które korzystają z KRS Organizacji Pożytku Publicznego - ważne jest wówczas poprawne wpisanie celu szczegółowego. Starostwo Powiatowe w Hajnówce uruchomiło zakładkę „Zostaw 1 % w regionie”, gdzie umieściliśmy dane organizacji pozarządowych, osób fizycznych i inicjatyw, którym można przekazać część swojego podatku.  Poszczególne organizacje, instytucje i osoby będziemy prezentować na naszym  Facebook (facebook.com/PowiatHajnowski), poświęcając zagadnieniu jeden post w tygodniu. Zachęcamy do podzielenia się procentem podatku - ten gest nic nie kosztuje, za to pomoże w realizacji projektów służących społeczności lokalnej oraz osobom potrzebującym.

Projekt "Wspieraj lokalnie"

Ponadto, Starostwo Powiatowe w Hajnówce przystąpiło do realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” - aplikacji do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP przy wykorzystaniu 1% podatku za rok 2021. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i gotowa do użycia.

Zakładka „Przekaż 1% podatku” na stronie internetowej powiatu pozostaje otwarta. Zainteresowane organizacje pożytku publicznego, których działalność statutowa obejmuje teren powiatu hajnowskiego, zachęcamy do przesyłania informacji. Notatka powinna zawierać wszelkie niezbędne dane organizacji, potrzebne do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej. Informacje należy przesłać mailowo na adres: redakcja@powiat.hajnowka.pl  lub bszwarc@powiat.hajnowka.pl. A w związku z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce do  projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku  publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku  dochodowego, informujemy OPP o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji w aplikacji do rozliczeń PIT, która jest zamieszczona na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia  podatkowego w aplikacji podatnicy zachęcani będą do przekazania 1% na  rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji. Zapraszamy.

Kampania informacyjna #1procentDlaRegionu jest realizowana przez Powiat Hajnowski w terminie 15.02-30.04.2022 za pośrednictwem strony internetowej, portalu Facebook, samorządowej "Gazety Hajnowskiej" i dwutygodnika lokalnego "Wieści Podlaskie".

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Link do aplikacji
Formularz dostępu do projektu „Wspieraj lokalnie” dla lokalnych OPP
{"register":{"columns":[]}}