W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

1 450 000,00 zł na remont dróg w Powiecie Hajnowskim od samorządu Województwa Podlaskiego

03.03.2022

Kolejne dobre wieści! Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Powiatów i Gmin zdecydował o przyznaniu ponad 1,4 mln zł na remont dróg powiatowych. To kolejne środki pozyskane dla rozwoju regionu!

1 450 000,00 zł na remont dróg w Powiecie Hajnowskim od samorządu Województwa Podlaskiego

Informację przekazał podczas obrad XXV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego radny wojewódzki a jednocześnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski:

W ramach pozyskanych środków planujemy dokonać remonty dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej na odcinkach: Lewkowo Nowe – Podlewkowie oraz w miejscowościach: Stare Berezowo, Zbucz, Szostakowo i Krzywiec. Ilość zrealizowanych remontów zależy od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – wzrost cen i inflacja mają przełożenie na oferty – tłumaczy Mikołaj Janowski. – Będąc przy głosie, chciałbym podziękować Zarządowi Województwa Podlaskiego z Panem Marszałkiem Arturem Kosickim na czele a także radnym wojewódzkim – moim koleżankom i kolegom za przychylność i wpieranie regionu. Wsparcie i utrzymanie infrastruktury drogowej na odpowiednim poziomie to jedno z wyzwań, jakie stoi przed samorządem powiatu obecnej kadencji. Stan dróg wpływa na jakość życia mieszkańców, ponadto drogi powiatowe uzupełniają sieć gminnych i wojewódzkich dróg publicznych, stąd na bieżąco monitorujemy ich stan i na miarę dysponowanych środków, reagujemy.

Dotychczas otrzymane wsparcie – szybki przegląd inwestycyjny

Przyznane wsparcie to już kolejne środki, które samorząd otrzymał od samorządu Województwa Podlaskiego: w październiku 2020 r. zakończono prace na drogach powiatowych: 1622B Dubiny – Kotówka – Trywieża oraz 1628B Łosinka – Kutowa: na ten cel Powiat Hajnowski otrzymał wsparcie od samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 1 mln zł.

Z kolei w 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał do budżetu powiatu kwotę 1,2 mln zł. Wówczas sfinalizowano zadania polegające na remoncie odcinków dróg powiatowych, służących za objazd w kierunku Białegostoku, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz wyrównanie poboczy. Prace remontowe przeprowadzono na odcinkach dróg:

  • Nr 1619B Łosinka – Trywieża
  • Nr 1623B w miejscowości Puciska
  • Nr 1620B na odcinku Kamień – Kuraszewo
  • Nr 1628B na odcinku Łosinka – Kutowa
  • Nr 1628B na odcinku Kutowa – Chrabostówka  
  • Nr 1625B w miejscowości Gorodzisko

Łącznie, remont objął 37423,00 m2 dróg.

Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego za dotychczasowe wspieranie naszych działań a także współpracę i przychylność. Słowa uznania kieruję również do radnego wojewódzkiego Mikołaja Janowskiego za skuteczność w realizacji inwestycji na drogach oraz inicjatywę w pozyskiwaniu funduszy. Zabiegając o środki na infrastrukturę drogową, wspieramy rozwój regionu, wspieramy naszych mieszkańców. Rozwój transportu, turystyki i inwestycji jest ściśle związany z dostępnością infrastrukturalną regionu. Zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb w tym zakresie, stąd czynimy starania, by stale powiększać pulę dostępnych – podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Kolejne fundusze - w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

W ramach naboru wniosków na 2022 rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Hajnowski skutecznie pozyskał środki na modernizację kolejnych dróg w regionie. Remont ul. Lipowej w Siemianówce oraz rozbudowa ul. Górnej i Wrzosowej – te inwestycje będą realizowane w 2022 r. Jednocześnie samorząd kontynuuje realizację dwóch innych przedsięwzięć z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Dróg tj. kompleksową przebudowę dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce, obejmującą m.in. przebudowę jezdni, budowę i przebudowę zjazdów, budowę chodników, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych, a także remont odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze. Całkowita wartość inwestycji, realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. to ponad 11,2 mln zł, z czego suma dofinansowania ze środków zewnętrznych przekracza 6,3 mln zł!

Inne działania

Natomiast  w związku z budową muru na granicy polsko- białoruskiej, samorząd Powiatu Hajnowskiego w porozumieniu z lokalnymi samorządami gminnymi, podjął starania o bezpieczeństwo regionu. W imieniu Starosty Hajnowskiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce podpisał porozumienie z firmą BUDIMEX, dotyczące wykorzystania odcinków dróg powiatowych.  Firma deklaruje naprawę dróg, które mogą ulec dewastacji podczas budowy zapory na polsko-białoruskiej granicy. W przypadku samorządu powiatu porozumienie dot. 10 dróg powiatowych o łącznej dł ok. 60 km w gminach Czeremcha, Kleszczele, Narewka i Białowieża, które prowadzą do granicy.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}