W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego
2021-04-14 15:00
 

tryb zdalny , 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 (tj. środa) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego. Sesja przeprowadzona zostanie w zdalnym trybie obradowania, na podstawie art. 15 zzx. ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

INFORMACJA RADA

Protonowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Garwolińskiego nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021 – 2034.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani MW na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Malamówka dotyczącej podjęcia działań związanych z położeniem nawierzchni asfaltowej w miejscowości Malamówka na długości ok. 600 m w ciągu drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Kobylnica dotyczącej uwzględnienia remontu drogi powiatowej Nr 1352W Kobylnica – Wróble – do drogi Nr 801 w m. Kobylnica w planach inwestycji na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na lata 2021-2023”.
 10. Informacja o działalności SPZOZ w Garwolinie w 2020 r. oraz informacja o bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Garwolińskiego. 
 11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o stanie sanitarnym Powiatu Garwolińskiego w 2020 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w 2020 r.
 13. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Garwolińskiego w 2020 r.
 14. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Garwolińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.
 15. Informacja Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Garwolińskiego w 2020 r.
 16. Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej PKS w Garwolinie S.A. za grudzień i rok 2020.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie w 2020 r.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 19. Sprawy różne.

Materiały

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego
Zawiadomienie​_XXXIV​_Sesja.pdf 0.85MB