W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zasłużeni dla Powiatu Garwolińskiego

11 listopada 2021 r. podczas uroczystej Gali z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości poznaliśmy laureatów tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego".

Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego 2020

O tytule honorowym "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"

„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” – to honorowy tytuł nadawany przez Kapitułę od 2005 roku. Tytuł przyznawany jest wyjątkowym osobom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom naszego powiatu za ich dotychczasowe dokonania i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji powiatu garwolińskiego. Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” jest najwyższym i najbardziej prestiżowym tytułem przyznawanym przez Radę Powiatu Garwolińskiego. Nadawany jest w 7 dziedzinach:

1. Nauka i oświata,
2. Kultura i sztuka,
3. Sport,
4. Rozwój gospodarczy,
5. Działalność samorządowa,
6. Rolnictwo i ochrona środowiska,
7. Działalność społeczna.

Kapituła w składzie: Przewodniczący Kapituły Waldemar Trzaskowski, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki oraz członkowie - Laureaci dwóch ostatnich edycji tytułu: Jadwiga Krześniak, Maria Koc, Grzegorz Woźniak, Piotr Pyza, Grzegorz Gładysz, Filip Rutkowski, Albina Łubian, Joanna Skwarczyńska, Iwona Jończyk, Włodzimierz Kostecki, Halina Poszytek, Piotr Kapica przyznała 11 tytułów i dwa specjalne wyróżnienia.

Firma Brüggen Polska - dziedzina rozwój gospodarczy

Firma Brüggen Polska - to firma działająca na terenie Powiatu Garwolińskiego w miejscowości Celejów w gminie Wilga. Obecnie wchodząca w skład Grupy Brüggen, która ma swoje zakłady w Niemczech (Lubeck), we Francji (Thiers) i Chile. Firma Brüggen to firma rodzinna założona i prowadzona od 1868 roku. Zatrudnia obecnie ok. 600 osób, większa część pracowników pochodzi z powiatu garwolińskiego. Produkcja opiera się tylko na naturalnych surowcach, poddanych licznym procesom badań i monitoringu. Współpracuje z wyselekcjonowanymi dostawcami głównie z terenu Polski. Firma  Brüggen zajmuje się produkcją zdrowej żywności. Produkty eksportowane są do ponad 75 krajów na całym świecie m. in. Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy też Stanów Zjednoczonych. Firma Brüggen to wizytówka Powiatu Garwolińskiego na arenie krajowej, a także międzynarodowej. Firma bierze czynny udział w życiu samorządów: gminnego i powiatowego, sponsorując i uczestnicząc w różnego rodzaju eventach, piknikach, dożynkach. Współpracuje również z wieloma lokalnymi firmami.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Garwolińskiego a także za aktywność w życiu społecznym oraz udzielane wsparcie dla organizacji i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności.

Pani Marianna Zając - dziedzinie nauka i oświata

Pani Marianna Zając od ponad 42 lat jest czynnym nauczycielem, a od ponad 36 lat dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzegach. Wychowała i wykształciła wiele pokoleń Powiatu Garwolińskiego. To dzięki jej wysiłkom, poświęceniu i determinacji podjęto wiele cennych inicjatyw w Szkole w Brzegach miedzy innymi budowa nowoczesnego budynku szkoły. Pani Marianna od zawsze zabiega, by szkoła nie tylko kształciła, ale również wychowywała ku wartościom. Całe swoje życie zawodowe związała z oświatą. Dla uczniów, nauczycieli i lokalnego społeczeństwa jest niedoścignionym autorytetem.

Tytuł nadaje się za wieloletnią i oddaną działalność pedagogiczną w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Za gotowość i aktywne włączanie się w działania ukierunkowane na dobro uczniów, podnoszenie jakości edukacji i propagowanie tradycyjnych wartości patriotycznych.

Pan Andrzej Koryś – Powiatowy Lekarz Weterynarii - dziedzina rolnictwo i ochrona środowiska

Andrzej Koryś - Powiatowy Lekarz Weterynarii, miłośnik zwierząt, który całym sercem działa na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zwierząt w naszym powiecie. Szybko reaguje i sygnalizuje  zagrożenia, mając na uwadze dobro mieszańców. Od 1998 r. związany jest z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, gdzie pracę rozpoczął jako inspektor ds. nadzoru nad środkami spożywczymi zwierzęcego pochodzenia. W 2003r. został powołany na  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie. Pasjonat dobrej literatury i pszczelarstwa.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zwierząt w Powiecie Garwolińskim oraz udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi i promocji polskiej wsi.

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Garwolinie - dziedzina rolnictwo i ochrona środowiska

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Garwolinie - zrzesza aktualnie 105 członków, którzy posiadają grunty orne na terenie miasta Garwolina. Podstawową formą działalności spółki jest świadczenie usług związanych z uprawami rolnymi na rzecz członków spółki. Spółka czynnie włącza się w organizację dożynek miejskich oraz powiatowych.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność rolniczą w naszym regionie. Za popularyzację rolnictwa i krzewienie idei wspólnoty.

Śp. Marek Janiec - dziedzina działalność samorządowa

Śp. Marek Janiec - był czynnie zaangażowany w życie Garwolina i Powiatu Garwolińskiego. W latach 2002-2006 oraz 2010-2014 pełnił funkcję radnego Rady Miasta Garwolin. Podczas swojej drugiej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Był prezesem i liderem Stowarzyszenia dla Garwolina. Z ramienia stowarzyszenia dwukrotnie startował w wyborach na burmistrza Garwolina. Marek Janiec był pasjonatem, a jego największą pasją było Miasto Garwolin. Zawsze zabiegał o rozwój miasta, służąc pomocą i rozwiązując konkretne problemy mieszkańców. Odważnie i rozważnie patrzył w przyszłość, wiedząc, że Garwolin to nie tylko aktualnie żyjące pokolenie, ale to również dziedzictwo poprzednich pokoleń, które trzeba w jak najlepszym stanie i z widokami na rozwój przekazać następnym. Społecznik, który kochał swój region i ludzi. Jako mieszkaniec Garwolina brał czynny udział w życiu społeczno – politycznym Powiatu Garwolińskiego. Propagował wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Wspierał Fundacje „Sztafeta”, „Tętniące Życiem”, „Przedsiębiorcze Kobiety”, liczne organizacje i akcje charytatywne.

Odszedł od nas przedwcześnie w roku 2020, przegrywając walkę z Covid – 19.

Tytuł nadaje się pośmiertnie za wieloletnią działalność na rzecz Miasta Garwolin i Powiatu Garwolińskiego, budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności.

Śp. Mariusz Kropp - dziedzina działalność społeczna

Śp. Doktor Mariusz Kropp - Był oddanym lekarzem, cieszącym się dużym uznaniem i szacunkiem wśród pacjentów, przełożonych, kolegów
i koleżanek lekarzy oraz wszystkich współpracowników. Był koleżeński, taktowny, umiejący pracować w zespole, otwarty na ludzi i niesienie im pomocy w potrzebie i chorobie. Pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garwolinie podjął w roku 1984. Pracował w oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Rejonowego w Garwolinie, poradni chirurgicznej oraz w Pogotowiu Ratunkowymi. Poza pracą zawodową znajdował również czas na pracę społeczną. W marcu roku 2006  przystąpił do NSZZ „Solidarność”. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w MKZ „Solidarność” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.  Od początku powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w garwolińskim szpitalu pełnił w nim dyżury w części chirurgicznej.

 Do ostatnich chwil swojego życia był czynnym chirurgiem, niosącym pomoc chorym zgłaszającym się do SOR w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Trwając na posterunku zachorował na Covid-19, skutkiem czego odszedł na wieczny dyżur w listopadzie 2020 roku.

Tytuł nadaje się pośmiertnie za działalność społeczną, zaangażowanie oraz oddaną i pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.

Ksiądz Prałat Edmund Szarek - dziedzina działalność społeczna

Ksiądz Prałat Edmund Szarek - Wieloletni proboszcz parafii Łaskarzew, który podczas swojej posługi duszpasterskiej aktywnie włączał się w działalność społeczną, współorganizując wiele wydarzeń kulturalnych, samorządowych, społecznych i patriotycznych. Za zasługiw utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i lat powojennych został w 2005 roku odznaczony Medalem Pro Memoria. Od 2016 roku ksiądz Prałat Edmund Szarek jest kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Gołąb” w Garwolinie. Otrzymał medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” przyznawany przez Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki w dowód uznania za szerzenie pamięci o bł. ks. Jerzym i męczennikach, bohaterach oraz mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie, a także za obronę wartości wiary, życia ludzkiego, praw rodzin polskich i pracowniczych, dziedzictwa narodowego oraz niepodległości Ojczyzny. Dzięki staraniom księdza Prałata Edmunda Szarka przy kościele w Łaskarzewie został postawiony Krzyż Katyński. Od 2015 roku kapelan Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łaskarzewie, a od 2021 roku „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew”.

Tytuł nadaje się za działalność społeczną, a zwłaszcza za krzewienie idei patriotycznej, za wiele cennych inicjatyw związanych z pielęgnowaniem historii Powiatu Garwolińskiego.

Pan Waldemar Mrugała - dziedzina Sport

Waldemar Mrugała - prezes GKS Wilga Garwolin, przedsiębiorca, społecznik, związany z klubem od 2007 roku. Klub sportowy pod jego kierownictwem stał się dobrze zorganizowaną, stabilną organizacją i stale się rozwija. Obecnie z klubem związanych jest 350 zawodników odnoszących sukcesy na arenie krajowej i wojewódzkiej. To z Jego inicjatywy klub sportowy włącza się w wiele przedsięwzięć społecznych, wydarzeń patriotycznych i kulturalnych. Członek Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Człowiek dla, którego sport jest ważną częścią życia.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji oraz krzewienia idei sportu  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Garwolińskiego.

Klub Sportowy „Sęp” Żelechów - dziedzina Sport

Klub Sportowy „Sęp” Żelechów -  ma ponad stuletnią historię i jest najstarszym klubem w Powiecie Garwolińskim i jednym z najstarszych w regionie siedleckim. Swoją tradycją sięga do 1921 r. Klub Sportowy „Sęp” Żelechów nieprzerwanie reprezentuje powiat garwoliński w rozgrywkach na szczeblu powiatowym jak i okręgowym. Wielu wychowanków klubu rozpoczęło także karieryw I i II ligowych zespołach piłkarskich na terenie Polski. Klub sportowy ma duży udział w popularyzacji sportu w powiecie garwolińskim. Na przestrzeni stu lat istnienia żelechowskiego klubu sportowego w jego rozwój zaangażowanych było kilka pokoleń sportowców i działaczy.

Tytuł nadaje się za  wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji oraz krzewienia idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Garwolińskiego. Trud wychowawczy, zaangażowanie i serce wkładane w pracę z dziećmi i młodzieżą.

 

Pani Anna Żochowska - dziedzina kultura i sztuka

Anna Żochowska - Lekarz pediatra i neonatolog, aktualnie pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Noworodkowego  Szpitala Powiatowego w Garwolinie. Od 1991 roku związana z Powiatem Garwolińskim życiem osobistym, zawodowym i społecznym. Redaktor prowadząca w latach 2002-2005 Pismo Powiatu Garwolińskiego „Twój Powiat". Od 2006 roku pracuje z uzdolnioną artystycznie młodzieżą z Garwolina i Powiatu Garwolińskiego stwarzając okazje do rozwoju artystycznego i społecznego. Pomysłodawczyni i współzałożycielka, wraz z Julianem Czaporowskim, Garwolińskiego Teatru Muzycznego „Od czapy”, łączy pokolenia poprzez muzykę, śpiew i słowo. Jest jedną z najbardziej zaangażowanych osób, działających na rzecz rozwoju kulturyw powiecie garwolińskim, niestrudzoną animatorką życia kulturalnego. Anna Żochowska została wybrana w 2012 r kobietą sukcesu Powiatu Garwolińskiego oraz była finalistką Gali Kobiet Sukcesu Mazowsza. Jest odznaczona medalem Pro Patriae.

Tytuł nadaje się za kultywowanie i ochronę wartości kultury regionalnej Powiatu Garwolińskiego, działalność patriotyczną oraz propagowanie twórczego rozwoju kultury lokalnej społeczności.

Pan Julian Czaporowski - dziedzina kultura i sztuka

Pan Julian Czaporowski - Muzyk, działacz kultury, animator, związany z Garwolińskim Ośrodkiem Kultury od 1968 roku. Pianista i nauczyciel wielu pokoleń dzieci i młodzieży, stawiających pierwsze kroki w grze na pianinie i akordeonie. Wraz z Anną Żochowską współzałożyciel Garwolińskiego Teatru Muzycznego „Od czapy”, który bierze udział w wydarzeniach w całej Polsce, w radiu i telewizji promując tym samym Powiat Garwolinski. Uhonorowany Medalem Zasłużony dla kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Społecznik, który aktywnie włącza się w wiele wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i społecznych w naszym powiecie.

Tytuł nadaje się za działalność artystyczną, wychowanie muzyczne i pielęgnowanie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży Powiatu Garwolińskiego oraz czynny udział przy organizacji wydarzeń artystycznych.

Specjalne wyróżnienie dla Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplette w Garwolinie otrzymał specjalne wyróżnienie za całokształt działalności edukacyjnej, która przyczynia się do wszechstronnego wykształcenia młodych mieszkańców Powiatu Garwolińskiego. Szkoła aktywnie włącza się w działania ukierunkowane na dobro młodzieży,  podnosi jakość edukacji oraz wzmacnia  kompetencje zawodowe nauczycieli.

Specjalne wyróżnienie dla Pana Marka Niedźwiedzia

Pan Marek Niedźwiedź otrzymał specjalne wyróżnienie za całokształt działalności społecznej, która przyczynia się do rozwoju i promocji Powiatu Garwolińskiego. Jako lekarz, społecznik, mieszkaniec Powiatu Garwolińskiego jest ciągle aktywny i zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej.

Zdjęcia (23)

{"register":{"columns":[]}}