W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydawanie map zasadniczych, ewidencyjnych, kopii dokumentu zasobu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 246

tel. (025) 68-42-987

tel. (025) 68-42-991


e-mail: podgik@garwolin-starostwo.pl

Udostępnianie mapy zasadniczej, ewidencyjnej i kopii materiałów pzgik on-line


WYDANIE MAPY ZASADNICZEJ LUB EWIDENCYJNEJ

Wniosek należy złożyć na wypełnionym formularzu P i P1. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Starostwa osobiście lub listownie. W formie elektronicznej można złożyć przez skrzynkę podawczą ePUAP (dla osób posiadających profil zaufany)  lub podpisany podpisem elektronicznym na maila podgik@garwolin-starostwo.pl

WYDANIE KOPII DOKUMENTU ZASOBU

Wniosek należy złożyć na wypełnionym formularzu P i P7. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Starostwa osobiście lub listownie. W formie elektronicznej można złożyć przez skrzynkę podawczą ePUAP (dla osób posiadających profil zaufany)  lub podpisany podpisem elektronicznym na maila podgik@garwolin-starostwo.pl

OPŁATA

  1. Opłata gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto PKO BP/O Garwolin nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790, zgodnie z Dokumentem Obliczenia Opłaty, wystawionym na podstawie tabeli nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.
  3. Pobierana jest opłata za wysyłanie materiałów pod wskazany adres, zgodnie z ust. 11 i ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052).
  4. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią opłata nie jest pobierana.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

Wnioski do wydrukowania - UWAGA wymagany jest wydruk dwustronny

Materiały

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wniosek-o-udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego.xlsx 0.05MB
P+P1​_Wniosek na mapę zasadniczą i ewidencyjną
P+P1​_Wniosek​_na​_mapę​_zasadniczą​_i​_ewidencyjną.pdf 0.54MB
P+P2​_Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)
P+P2​_Wniosek​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_(EGiB)​_(w​_postaci​_elektronicznej).pdf 0.56MB
P+P7​_wniosek o udostępnienie innych materiałów PZGiK
P+P7​_wniosek​_o​_udostępnienie​_innych​_materiałów​_PZGiK.pdf 0.53MB
{"register":{"columns":[]}}