W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Starosta Powiatu Garwolińskiego

Mirosław Walicki

Mirosław_Walicki_Starosta

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego
STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

MIROSŁAW WALICKI

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26,

Pokój 318 (III piętro)
08 - 400 GARWOLIN
tel / fax +48 25 684 30 10

e-mail: starosta@garwolin-starostwo.pl


Starosta kieruje pracą starostwa i odpowiada jednoosobowo za jego funkcjonowanie. Swoje obowiązki przy pomocy wykonuje przy pomocy wicestarosty, sekretarza, skarbnika, dyrektorów wydziałów, oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w sposób określony w ustawie, statucie i regulaminie.

Do zakresu działania starosty należy w szczególności:

- organizowanie pracy zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

- wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do wicestrosty, sekretarza, skarbnika oraz pracowników starostwa,

- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych i organizowanie ich wzajemnej współpracy,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

- składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa,

- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla starosty,

- upoważnienie wicestarosty, sekretarza, skarbnika, pracowników starostwa, służb, inspekcji i straży, oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej,

- wykonywanie innych zadań zleconych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu,

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich, Zespołu Radców Prawnych, Audytora Wewnętrznego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Inspektora BHP, Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,

- kierowanie wykonywaniem zadań obronnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.01.2021 09:20 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Starosta Powiatu Garwolińskiego 2.0 07.09.2021 08:21 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Starosta Powiatu Garwolińśkiego 1.0 08.01.2021 09:20 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}