W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprzedaż nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 225

tel. (025) 684-29-61, 684-29-62, 684-29-63
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek osoby zainteresowanej - w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie może nastąpić w drodze bezprzetargowej.

2. Brak, gdy wdrożenie procedury następuje z urzędu. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Garwolińskiego następuje co do zasady w drodze przetargu.

OPŁATY

1. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, cenę nieruchomości, którą obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości, którą obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości nie mniejszej niż wartość nieruchomości, określona w operacie szacunkowym.   

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem procedur, o których mowa w przepisach, na podstawie których są prowadzone.

{"register":{"columns":[]}}