W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 225

tel. (025) 684-29-61, 684-29-62, 684-29-63
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek użytkownika wieczystego, będącego osobą fizyczną, która w dniu 13 października 2005 r., była użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, zabudowanej garażami albo przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę lub nieruchomości rolnej (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.).

2. Wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.).

OPŁATY

1. Dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r., podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. (słownie: dziesięć złotych). Opłatę skarbową należy uiścić na konto Miasta Garwolin Nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. (słownie: dziesięć złotych) z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, w przypadku działania przez pełnomocnika (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.).

3. Opłatę za przekształcenie ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Opłatę za przekształcenie ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu procedur, o których mowa w przepisach, na podstawie których są prowadzone (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.).

2. Właściwy organ wydaje zaświadczenie na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.).

{"register":{"columns":[]}}