W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - Powiat Garwoliński informacja o dotacji

Dotacja dla Powiatu Garwolińskiego

Powiat Garwoliński w 2021 roku uzyskał dotację celową od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w ramach rządowego programu “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 - Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”)”. Celem priorytetu 3 programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów szkół i wychowanków przedszkoli. Dzięki otrzymanej dotacji 6 szkół prowadzonych przez Powiat zakupiło książki - nowości wydawnicze do swoich bibliotek szkolnych oraz 4 szkoły zakupiły komputery do biblioteki dla nauczycieli bibliotekarzy, a jedna szkoła zakupiła meble do biblioteki. Program przewidywał też wydatki na wydarzenia promujące czytelnictwo. Zakupiono w ramach tego książki jako nagrody dla uczniów w konkursach bibliotecznych promujących czytelnictwo.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie

W 2021 roku w programie uczestniczyły następujące szkoły:

  1. II Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie – dotacja/wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego 12.000,00 zł; wkład własny Powiatu Garwolińskiego 3.000,00 zł; wartość całkowita zadania 15.000,00 zł,
  2. Technikum nr 2 w Garwolinie w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie – dotacja/wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego 12.000,00 zł; wkład własny Powiatu Garwolińskiego 3.000,00 zł; wartość całkowita zadania 15.000,00 zł,
  3. Technikum w Miętnem w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem - dotacja/wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego 12.000,00 zł; wkład własny Powiatu Garwolińskiego 3.000,00 zł; wartość całkowita zadania 15.000,00 zł,
  4. Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie - dotacja/wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego 12.000,00 zł; wkład własny Powiatu Garwolińskiego 3.064,09 zł; wartość całkowita zadania 15.064,09 zł,
  5. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Garwolinie w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie- dotacja/wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego 3.000,00 zł; wkład własny Powiatu Garwolińskiego 750,00 zł; wartość całkowita zadania 3.750,00 zł
  6. Szkoła Podstawowa Specjalna w Przyłęku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Przyłęku - dotacja/wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego 3.000,00 zł; wkład własny Powiatu Garwolińskiego 851,00 zł; wartość całkowita zadania 3.851,00 zł.

Działania w ramach programu

Łączna wartość programu (zakupionych książek, elementów wyposażenia bibliotek oraz kosztów promocji czytelnictwa) to 67.665,09 zł, w tym dotacja Wojewody Mazowieckiego 54.000,00 zł. Realizacja programu przewidywała również podjęcie przez biblioteki szkolne działań promujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły (np. konkursy, wystawy, projekty edukacyjne) oraz podjęcie współpracy z publicznymi bibliotekami gminnymi, miejskimi i pedagogicznymi. Działania związane z programem zrealizowano w okresie wrzesień – grudzień 2021 roku. Działania związane z promocją czytelnictwa będą kontynuowane do końca roku szkolnego 2021/2022.

Więcej informacji o programie

Zapraszamy do odwiedzenia profili społecznościowych:

Materiały

Funpage: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Funpage Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Funpage Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}