W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie oglasza nabór na stanowisko:

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Garwolinie

Zakres czynności

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej, w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów budowlanych, sporządzanie protokołów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i pism,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji,
 • rozpatrywanie spraw zakończenia budów,
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu tematycznego stanowiska pracy zleconych przez Powiatowego Inspektora NadzoruBudowlanego w Garwolinie.

Wymagania

 • Wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Staż pracy na stanowiskach administracyjnych
 • znajomość obsługi systemu operacyjnego i pakietu Office oraz urządzeń biurowych (xero, faks, skaner),
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Postępowania egzekucyjnego w administracji oraz ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi,
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoka kultura osobista, pracowitość, sumienność, komunikatywność, zdyscyplinowanie, lojalność, samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • otwartość na wiedzę i chęć jej pogłębiania,
 • odporność na stres.

Warunki pracy

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2) praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej w siedzibie Inspektoratu,
3) stanowisko znajduje się na II piętrze budynku, budynek wyposażony w windę, podjazd dla osób niepełnosprawnych,
4) praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
5) praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
6) praca z interesantem,
7) budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
8) warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
9) praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 16.00.

Niezbędne dokumenty

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o
 • zatrudnieniu, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
 • skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów

Aplikuj do: 16 stycznia 2023

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 113274" na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 z adnotacją na kopercie "Oferta na stanowisko pracy – inspektor nadzoru budowlanego w PINB w Garwolinie w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. "

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 25 684 35 88, 25 68 52 700

lub mailowego na adres: pinb@pinbgarwolin.pl


Więcej o pracy na stronie urzędu: http://pinbgarwolin.pl/

Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Pełne ogłoszenie do pobrania poniżej:

Materiały

Ogłoszenie - Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
inspektor-nadzoru-budowlanego,113274.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2023 12:59 Martyna Sztelmach
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Głowala
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 3.0 04.01.2023 13:00 Martyna Sztelmach
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 2.0 04.01.2023 13:00 Martyna Sztelmach
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 1.0 04.01.2023 12:59 Martyna Sztelmach

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}