W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obsługa Interesantów w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Informacje dotyczące obsługi Interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym.

Budynek Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, Garwolin

Zmiana w obsłudze Interesantów od 6 kwietnia 2021r.

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 celem maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia Interesantów oraz Pracowników Starostwa, nastąpiła konieczność wprowadzenia innych, niż dotychczas obowiązujących, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy Starostwa Powiatowego w Garwolinie.
 
W związku z powyższym od dnia 6 kwietnia 2021 r. do odwołania
zostaną wydłużone godziny pracy urzędu.
 
Praca we wszystkich wydziałach Starostwa wykonywana będzie każdego dnia
od poniedziałku do piątku w trybie zmianowym w godzinach 7.30 - 18.30.
 
By umożliwić Państwu płynniejszą obsługę, prosimy o korzystanie z pracy Wydziałów również w godzinach popołudniowych.
 
W związku z brakiem możliwości pracy Oddziału Banku po godzinie 16.00 prosimy o wcześniejsze uiszczanie opłat w Oddziale Banku (w godzinach 8.00 – 16.00) bądź przelewem na wskazany numer konta.
Wszelkie numery kont zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie w zakładce „Załatw sprawę”.
 
 
 

Praca Wydziału Komunikacji oraz Kancelarii

Wydział Komunikacji oraz Kancelaria będą działały jak dotychczas.

Obsługa Interesantów Kancelarii i Wydziału Komunikacji w godzinach 730- 1830.

Praca pozostałych wydziałów

Pozostałe wydziały:

  • Wydział Geodezji i Nieruchomości,
  • Wydział Budownictwa,
  • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

będą przyjmowały Interesantów  w punkcie obsługi na Sali Konferencyjnej
parter, WEJŚCIE A  (po prawej stronie od wejścia głównego)  w godzinach 730- 1830

Kontakt z urzędem

Wszelkie sprawy w Starostwie załatwiane będą za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej
  • elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl
  • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
  • telefonicznie

 

 

INFORMACJA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

Kontakt interesanta z Wydziałem Budownictwa będzie odbywał się następująco:

 

Interesanci Wydziału Budownictwa będą przyjmowani przez pracownika wydziału
w godzinach od 7.30 do 18.30
w punkcie na Sali konferencyjnej na parterze -  WEJŚCIE A

 

Prosimy o zachowanie obustronnych środków ochronnych i postępowanie zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownika wydziału.

Z Wydziałem można się skontaktować:

e-mailem na adres: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl

telefonicznie pod nr 25 684 30 10 wew. 601

 

Z osobą prowadzącą sprawę prosimy kontaktować się e-mailowo na niżej podane adresy poczty elektronicznej:

Andrzej Cmiel: a.cmiel@garwolin-starostwo.pl

Beata Urbaniak: b.urbaniak@garwolin-starostwo.pl

Aneta Długosz: a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl

Edyta Sobkowicz: e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl

Wioleta Pytlarczyk: w.pytlarczyk@garwolin-starostwo.pl

Magdalena Rudnik: m.rudnik@garwolin-starostwo.pl

 

Wniosek lub zgłoszenie wraz z załącznikami można przesłać do Urzędu pocztą lub składać za pomocą poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej  Załatw sprawę – zakładka Sprawy  z zakresu budownictwa i gospodarki przestrzennej - Druki do pobrania według grup spraw

 

Zachęcamy do dkon6ywania opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym dopiskiem o wniesieniu opłaty.

Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku lub wysłać e-mailem na adres osoby prowadzonej sprawę lub wydziału.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.

INFORMACJA WYDZIAŁU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kontakt interesanta z Wydziałem Rolnictwa będzie odbywał się następująco:

Interesanci Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska będą przyjmowani przez pracownika wydziału
w godzinach od 7.30 do 18.30
w punkcie na Sali konferencyjnej na parterze -  WEJŚCIE A

Prosimy o zachowanie obustronnych środków ochronnych i postępowanie zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownika wydziału.

Z Wydziałem można się skontaktować

e-mailem na adres: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

telefonicznie pod nr 25 684 30 10 wew. 800

 

Z osobą prowadzącą sprawę prosimy kontaktować się e-mailowo na niżej podane adresy poczty elektronicznej:

Agnieszka Gromół - a.gromol@garwolin-starostwo.pl

Ewa Koszutska – e.koszutska@garwolin-starostwo.pl

Iwona Goźlińska – i.gozlinska@garwolin-starostwo.pl

Anna Sitek – a.sitek@garwolin-starostwo.pl

Alicja Zboina- a.zboina@garwolin-starostwo.pl

 

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej tut. Urzędu – zakładka Załatw sprawę –  Sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa

 

Zachęcamy do dokonywania opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym dopiskiem o wniesieniu opłaty.

Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku lub wysłać e-mailem na adres osoby prowadzonej sprawę lub wydziału.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.

INFORMACJA WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Kontakt interesanta z Wydziałem Geodezji będzie odbywał się następująco:

 

Interesanci Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będą przyjmowani
przez pracownika wydziału w godzinach od 7.30 do 18.30
w punkcie na Sali konferencyjnej na parterze -  WEJŚCIE A

 

Prosimy o zachowanie obustronnych środków ochronnych i postępowanie zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownika wydziału.

Z Wydziałem można się skontaktować

e-mailem na adres: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl
                                     podgik@garwolin-starostwo.pl

telefonicznie:

Geodeta Powiatowy – Piotr Barej tel 25 684 29 51

Kierownik PODGiK – Elżbieta Adamiak tel. 25 684 29 52

Oraz z poszczególnymi pracownikami Wydziału Geodezji – nr telefonów zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Załatw Sprawę – Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami - Kontakt z pracownikami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wniosek lub zgłoszenie wraz z załącznikami można przesłać do Urzędu pocztą l7ub składać za pomocą poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej tut. Urzędu – zakładka Załatw sprawę – Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

 

Zachęcamy do dokonywania opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym dopiskiem o wniesieniu opłaty.

Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku lub wysłać e-mailem na adres osoby prowadzonej sprawę lub wydziału.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.