W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obsługa Interesantów w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Informacje dotyczące obsługi Interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym.

Zmiana w obsłudze Interesantów od 4 listopada 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz w związku z wystąpieniem stanu epidemii z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (COVID-19) w trosce o najwyższe bezpieczeństwo petentów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Garwolinie z dniem 4 listopada  2020r. przechodzi na pracę zdalną.

Praca Wydziału Komunikacji oraz Kancelarii

Wydział Komunikacji oraz Kancelaria będą działały jak dotychczas.
Kolejkomat Wydziału Komunikacji czynny jest od godz. 730. Numerki wydawane są zasadniczo do godz. 1430.

Obsługa Interesantów Kancelarii w godzinach 800- 1500.

Praca pozostałych wydziałów

Pozostałe wydziały:

  • Wydział Geodezji i Nieruchomości,
  • Wydział Budownictwa,
  • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

będą przyjmowały Interesantów  w punkcie obsługi na Sali Konferencyjnej
parter, wejście A (po prawo od wejścia głównego)  w godzinach 800- 1500

Kontakt z urzędem

Wszelkie sprawy w Starostwie załatwiane będą za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej
  • elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl
  • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
  • telefonicznie

 

 

INFORMACJA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzanie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów Starostwo Powiatowe w Garwolinie przechodzi na pracę zdalną.

 

W związku z powyższym kontakt interesanta z wydziałem będzie odbywał się następująco:

Interesanci Wydziału Budownictwa będą przyjmowani przez pracownika wydziału
w godzinach od 8.00 do 15.00
w punkcie na Sali konferencyjnej na parterze -  WEJŚCIE A

Prosimy o zachowanie obustronnych środków ochronnych i postępowanie zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownika wydziału.

Z Wydziałem można się skontaktować:

e-mailem na adres: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl

telefonicznie pod nr 25 684 30 10 wew. 601

 

Z osobą prowadzącą sprawę prosimy kontaktować się e-mailowo na niżej podane adresy poczty elektronicznej:

Andrzej Cmiel: a.cmiel@garwolin-starostwo.pl

Beata Urbaniak: b.urbaniak@garwolin-starostwo.pl

Aneta Długosz: a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl

Edyta Sobkowicz: e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl

Wioleta Pytlarczyk: w.pytlarczyk@garwolin-starostwo.pl

Magdalena Rudnik: m.rudnik@garwolin-starostwo.pl

 

Wniosek lub zgłoszenie wraz z załącznikami można przesłać do Urzędu pocztą lub składać za pomocą poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej  Załatw sprawę – zakładka Sprawy  z zakresu budownictwa i gospodarki przestrzennej - Druki do pobrania według grup spraw

 

Zachęcamy do dkon6ywania opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym dopiskiem o wniesieniu opłaty.

Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku lub wysłać e-mailem na adres osoby prowadzonej sprawę lub wydziału.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.

INFORMACJA WYDZIAŁU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzanie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów Starostwo Powiatowe w Garwolinie przechodzi na pracę zdalną.

 

W związku z powyższym kontakt interesanta z wydziałem będzie odbywał się następująco:

Interesanci Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska będą przyjmowani przez pracownika wydziału
w godzinach od 8.00 do 15.00
w punkcie na Sali konferencyjnej na parterze -  WEJŚCIE A

Prosimy o zachowanie obustronnych środków ochronnych i postępowanie zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownika wydziału.

Z Wydziałem można się skontaktować

e-mailem na adres: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

telefonicznie pod nr 25 684 30 10 wew. 800

 

Z osobą prowadzącą sprawę prosimy kontaktować się e-mailowo na niżej podane adresy poczty elektronicznej:

Agnieszka Gromół - a.gromol@garwolin-starostwo.pl

Ewa Koszutska – e.koszutska@garwolin-starostwo.pl

Iwona Goźlińska – i.gozlinska@garwolin-starostwo.pl

Anna Sitek – a.sitek@garwolin-starostwo.pl

Alicja Zboina- a.zboina@garwolin-starostwo.pl

 

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej tut. Urzędu – zakładka Załatw sprawę –  Sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa

 

Zachęcamy do dokonywania opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym dopiskiem o wniesieniu opłaty.

Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku lub wysłać e-mailem na adres osoby prowadzonej sprawę lub wydziału.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.

INFORMACJA WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzanie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów Starostwo Powiatowe w Garwolinie przechodzi na pracę zdalną.

 

W związku z powyższym kontakt interesanta z wydziałem będzie odbywał się następująco:

Interesanci Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będą przyjmowani
przez pracownika wydziału w godzinach od 8.00 do 15.00
w punkcie na Sali konferencyjnej na parterze -  WEJŚCIE A

Prosimy o zachowanie obustronnych środków ochronnych i postępowanie zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownika wydziału.

Z Wydziałem można się skontaktować

e-mailem na adres: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl
                                     podgik@garwolin-starostwo.pl

telefonicznie:

Geodeta Powiatowy – Piotr Barej tel 25 684 29 51

Kierownik PODGiK – Elżbieta Adamiak tel. 25 684 29 52

Oraz z poszczególnymi pracownikami Wydziału Geodezji – nr telefonów zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Załatw Sprawę – Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami - Kontakt z pracownikami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wniosek lub zgłoszenie wraz z załącznikami można przesłać do Urzędu pocztą l7ub składać za pomocą poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej tut. Urzędu – zakładka Załatw sprawę – Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

 

Zachęcamy do dokonywania opłaty skarbowej w formie bezgotówkowej na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr rachunku 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

ze stosownym dopiskiem o wniesieniu opłaty.

Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku lub wysłać e-mailem na adres osoby prowadzonej sprawę lub wydziału.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.