W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejne środki trafią do Powiatu Garwolińskiego

Dofinansowanie w kwocie blisko 900 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe (Gmina Wilga)! Zgodnie z umową przebudowa drogi wyniesie blisko 1,5mln zł., z czego prawie 900 tys. zł jest dotacją pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1304W podpisują od lewej: Członek Zarządu Elżbieta Lanc, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Członek Zarządu Janina Ewa Orzełowska, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski, Skarbnik Powiatu Garwolińskiego Jolanta Zawadka

Droga  powiatowa nr 1304W usytuowana jest przy zakładach przetwórstwa owoców, a jej stan techniczny wymaga szybkich działań związanych z przebudową. Dzięki otrzymanym środkom zostanie wyremontowane blisko 1,8 km drogi.

W dniu 16 listopada 2021 r. w M-GOK-u w Pilawie została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbietą Lanc i Janiną Ewą Orzełowską. Symboliczny czek został przekazany na ręce Starosty Powiatu Garwolińskiego Mirosława Walickiego oraz Wicestarosty Marka Ziędalskiego i Skarbnika Powiatu Garwolińskiego Jolanty Zawadki.

Budowa i remont dróg to podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców naszego powiatu. Poprzez realizację tych przedsięwzięć osiągamy poprawę stanu powiązań dróg lokalnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. To inwestycja wyczekiwana dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy każdego dnia korzystają z sieci drogowej. Podnosimy komfort i bezpieczeństwo jazdy, zwiększa się płynność komunikacyjna, a dobry stan dróg  ma  bezpośredni wpływ na rozwój naszego powiatu.

W uroczystym przekazaniu symbolicznych czeków i podpisaniu umowy wzięli udział także: gospodarz miejsca Albina Łubian Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa – wsparcie na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie w kwocie  blisko 3,8mln zł. Oraz Tomasz Kwiatkowski Wójt Gminy Maciejowice – wsparcie na kompleksową modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 2,1 mln zł.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za otrzymane  kolejne środki w ramach wojewódzkiego instrumentu wsparcia.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}