W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieleśnych

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020.55 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021.735 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U.2019.710 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2018.2068 ze zm.);

Wymagane wnioski

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodny z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody

Opłaty

 • zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U.2020.1546 ze zm./;
 • opłaty ustawowe zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2020.55 ze zm.);
 • w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

 • 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

 • 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, pokój 9
  tel.: 85 740 39 74, 85 740 39 03 

Godziny pracy

 • poniedziałek: 8.00-16.00, 
 • wtorek: 7.30-15.30, 
 • środa: 7.30-15.30, 
 • czwartek: 7.30-15.30, 
 • piątek: 7.30-15.30

 

Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłaty za odwołanie

 • Brak

Uwagi

 • Starosta wydaje zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

opłatę skarbową należy uiścić w siedzibie starostwa bądź na numer konta:
Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta 
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Materiały

Wniosek o Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieleśnych
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usuniecie​_drzew​_i​_​_krzewów​_z​_terenów​_nieleśnych​_.doc 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}