W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie Starosty Powiatu w Białostockiego o możliwości zwrotu udziału

06.10.2021

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości i przyłączenia się do toczącego się postępowania w sprawie o zwrot części nieruchomości, położonej w Białymstoku przy ul. Pogodnej, obręb ewidencyjny 008-Bema, oznaczonej w dniu wywłaszczenia jako działka nr 60/7 o pow. 4,4904 ha, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi „Słoboda”,

Białystok, 6 października 2021 r.

GKNII.6821.5.2016

ZAWIADOMIENIE
Starosty Powiatu Białostockiego

Starosta Powiatu Białostockiego działając na podstawie art. 136 ust. 3a w związku z art. 136 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zawiadamia o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości i przyłączenia się do toczącego się postępowania w sprawie o zwrot części nieruchomości, położonej w Białymstoku przy ul. Pogodnej, obręb ewidencyjny 008-Bema, oznaczonej w dniu wywłaszczenia jako działka nr 60/7 o pow. 4,4904 ha, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi „Słoboda”, w granicach której znajdują się nieruchomości, lub części nieruchomości, oznaczone obecnie jako działki:

 • nr 184/43 (KW BI1B/00008067/1), nr 184/45 (KW BI1B/00254667/6), nr 184/79 (KW BI1B/00242198/0) – stanowiące własność Gminy Białystok,
 • nr 184/69, nr 184/77, nr 184/81(KW BI1B/00008067/1)  – stanowiące własność Gminy Białystok w gospodarowaniu Zarządu Dróg Miejskich,
 • nr 184/15, nr 184/21, nr 184/76, nr 184/70 (KW BI1B/00008067/1), nr 184/17 (KW BI1B/00254668/3) i nr 184/26 (KW BI1B/00074845/2)– stanowiące własność Gminy Białystok w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, 
 • nr 184/78, nr 184/80, nr 184/82 (KW BI1B/00171037/5),  - stanowiące własność Miasta Białystok w gospodarowaniu Zarządu Dróg Miejskich,

wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku z 28 marca 1975 r., GKM.210/19/75, spadkobierców niżej wymienionych członków wspólnoty (bądź ich spadkobierców), tj.:

 1. Struczewskiej Kazimiery, zmarłej 14 grudnia 1983r., ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 50A m. 1, Białystok;
 2. Struczewskiego Wacława, syna Józefa i Kazimiery, ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 50 m. 2, Białystok;
 3. Dzienis Haliny, córki Józefa i Teofili, ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Kalinowskiego 2 m. 44, Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Zdzisława Józefa Dzienisa, syna Józefa i Anny);
 4. Starczyk (bądź Stolarczyk) Walentyny, ostatnio znane miejsce zamieszkania:                          ul. Wiejska 47, Białystok;
 5. Konigowskiej Reginy, ostatnio znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 47, Białystok;
 6. Stankiewicza Mieczysława, syna Jana i Franciszki, ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Zajęcza 1 m. 1, Białystok;
 7. Stankiewicz Ewy c. Mieczysława i Janiny (z udziału we wspólnocie należącego do Stankiewicza Mieczysława, syna Jana i Franciszki), ostanie znane miejsce zamieszkania: Warszawa, ul. Krasińskiego 21 m.15;
 8. Stankiewicz Marii, córki Stanisława, ostatnio znane miejsce zamieszkania:                        ul. Wiejska 49, Białystok;
 9. Stankiewicza Władysława, syna Jana i Franciszki, ostatnio znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 60A, Białystok;
 10. Stankiewicz Władysławy, córki Józefa, Anieli (z udziału we wspólnocie należącego do męża Stankiewicz Władysława, syna Jana i Franciszki), ostatnie znane miejsce zamieszkania: ul. Fiedorowicza 5 m. 14, Białystok;
 11. Kudiny Janiny, córki Kazimierza i Kazimiery (z udziału we wspólnocie należącego do matki Juchnickiej Kazimiery), ostanie znane miejsce zamieszkania: Melitopol, Chmielnickiego 69 m.45;
 12. Dąbrowskiego Andrzeja, syna Henryka i Stanisławy, (z udziału we wspólnocie należącego do Juchnickiej Kazimiery), ostanie znane miejsce zamieszkania:                ul. B. Chrobrego 35 m.2, 15-057 Białystok;
 13. Dojlido Jana, synu Bernarda i Walerii, ostanie znane miejsce zamieszkania:                 ul. Wiejska 51 m. 1, Białystok;
 14. Dojlido Heleny, córki Leopolda i Aleksandry (z udziału we wspólnocie należącego do Jana Dojlido), ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 51 m. 1, Białystok;
 15. Pawłowskiej Rozalii, córki Władysława, ostatnio znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 55a, Białystok;
 16. Jaroszewicz Jadwigi, córki Adama i Tatiany, ostatnio znane miejsce zamieszkania: ul. Piastowska  13 m. 9, Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Jaroszewicza Władysława);
 17. Nierodzik Kazimiery, córki Marcina i Katarzyny, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Mazowiecka 66 m. 3, Białystok;
 18. Hajdukiewicz Julii (Julianny), córki Stanisława i Ludwiki, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 6 m. 36, Białystok;
 19. Siniło Mieczysława, syna Waleriana i Adeli, ostanie znane miejsce zamieszkania: (z udziału we wspólnocie należącego do wuja Bolesława Dzienisa);
 20. Dzienis Bernarda, syna Kazimierza i Amelii, ostanie znane miejsca zamieszkania: ul. Wiejska 6 m. 36, Białystok; Al. Solidarności 2 m. 2 Białystok;
 21. Dzienis Marii, (żony Bernarda Dzienisa), córki Jana i Marii (z udziału we wspólnocie należącego do Bernarda Dzienisa);
 22. Dzienis Tadeusza Józefa, syna Bernarda i Marii, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Słoneczna 6 m. 3, Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Bernarda Dzienisa);
 23. Dzienis Renaty Stefanii (żony Tadeusza Józefa syna Bernarada), córki Wilhelma i Aleksandry, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Surażska 67, 18-100 Uhowo – Dom Pomocy Społecznej, (z udziału we wspólnocie należącego do Bernarda Dzienisa);
 24. Sokół Józefa, syna Stanisława i Mariany, ostanie znane miejsce zamieszkania:  ul. Wiejska 74A, Białystok,
 25. Sokół Marii (żony Józefa), córki Jana i Marianny, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Różana 4 m. 5, Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Józefa Sokoła);
 26. Proniewskiego Adama, syna Wacława i Stefanii, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Zielonogórska 4 m. 31, Białystok(z udziału we wspólnocie należącego do Wacława Proniewskiego);
 27. Praczyk Haliny Teresy z d. Proniewskiej,  córki Wacława i Stefanii, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Goleniowska 17 m. 6, 17-830 Szczecin(z udziału we wspólnocie należącego do Wacława Proniewskiego);
 28. Cudowskiego Mikołaja, syna Mikołaja i Marianny, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 76, Białystok;
 29. Cudowskiego Edwarda, syna Mikołaja i Bronisławy, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Zielna 5/1, Białystok, (z udziału we wspólnocie należącego do Mikołaja Cudowskiego);
 30. Cudowskiej Ireny, żony Edwarda Cudowskiego, córki Stanisława i Janiny, ostanie znane miejsce zamieszkania:  ul. Zachodnia 2D m. 16, 15-345 Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Mikołaja Cudowskiego);
 31. Cudowskiego Antoniego, syna Mikołaja i Marianny, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Mikołaja Kopernika 3 m. 67, Białystok;
 32. Cudowskiego Bogusława Jana, syna Antoniego i  Jadwigi, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Waszyngtona 12 m. 45, Białystok(z udziału we wspólnocie należącego do Antoniego Cudowskiego);
 33. Cudowskiej Ireny, żony Bogusława Jana Cudowskiego, syna Stefana i Nadziei ostanie znane miejsce zamieszkania: Ul. Wiejska 76A m. 1 (z udziału we wspólnocie należącego do Antoniego Cudowskiego);
 34. Firek (Sobolewskiej) Zofii z d. Cudowskiej, córki Józefa i  Emilii, ostanie znane miejsce zamieszkania, ul. Odzieżowa 11 m. ?, Elbląg (z udziału we wspólnocie należącego do Emilii Cudowskiej);
 35. Ostrowskiej Julia z d. Cudowskiej, córki Józefa i Emilii, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Kręta 19/1, 15-336 Białystok, (z udziału we wspólnocie należącego do Emilii Cudowskiej);
 36. Tyrała Emilii z d. Cudowskiej, córki Józefa i  Emilii, ostanie znane miejsce zamieszkania: Kraków, (z udziału we wspólnocie należącego do Emilii Cudowskiej);
 37. Cudowskiej Eleonory, córki Józefa i  Emilii, ostanie znane miejsce zamieszkania: Białystok, Horodniańska 6 (z udziału we wspólnocie należącego do Emilii Cudowskiej);
 38. Cudowskiego Janusza, syna Józefa i  Emilii, ostanie znane miejsce zamieszkania: Zielona Góra, (z udziału we wspólnocie należącego do Emilii Cudowskiej);
 39. Dzienis Stanisława, syna Michała i Katarzyny, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 86 m. 1, Białystok;
 40. Dzienis Feliksy (żony Stanisława Dzienisa), córki Antoniego i Anastazji, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 86 m. 1, Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Stanisława Dzienisa);
 41. Dzienis Grzegorza, syna Stanisława i Feliksy, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Zwycięstwa 27 m. 50, Choroszcz (z udziału we wspólnocie należącego do Stanisława Dzienisa);
 42. Łukaszewicz Reginy Lucyny z d. Dzienis, córki Stanisława i Feliksy, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Mieszka I 3 m. 114, Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Stanisława Dzienisa);
 43. Dzienis Janusza, syna Stanisława i Feliksy, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Zielonogórska 32 m. 32, Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do StanisławaDzienisa);
 44. Dzienis Zofii Józefy, (żony Janusza Dzienisa), córki Józefa i  Felicji, ostanie miejsce zamieszkania: ul. Zielonogórska 32 m. 2, 15-674 Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Stanisława Dzienisa);
 45. Karczewskiej Beaty, córki Janusza, Aliny, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. J.I. Kraszewskiego 23 m. 75, 15-024 Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Stanisława Dzienisa);
 46. Łukaszewicza Bohdana Antoniego (męża Reginy Lucyny Łukaszewicz) syna, Stanisława i  Anny, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Mieszka I 3 m. 114, 15-054 Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Stanisława Dzienisa);
 47. Łukaszewicza Adama, syna Bohdana i Reginy, ostanie znane miejsce zamieszkania: Sielachowskie 78, 16-010 Wasilków (z udziału we wspólnocie należącego do Stanisława Dzienisa);
 48. Łukaszewicz Piotra, syna Bohdana i Reginy, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. J.K. Branickiego 25 m.14, 15-085 Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Stanisława Dzienisa);
 49. Dzienisa Jarosława, syna Jadwigi i  Konstantego, ostanie znane miejsce zamieszkania:  ul. Berlinga 21 m. 88, 15-814 Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Jadwigi Dzienis);
 50. Borowskiej Czesławy z d. Dzienis, córki Józefa i Marii (z udziału we wspólnocie należącego do nieżyjącej Marii Dzienis - ostatnio zamieszkałej przy ul. Wiejskiej 84 m. 1, Białystok);
 51. Dzienis Józefie (żonie Wincentego Dzienisa), córce Józefa i Anastazji, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Wiejska 73 m.1, Białystok;
 52. Łukaszewicz Aleksandry, z d. Dzienis, siostry Apolonii Matejczyk, córki Wincentego i  Teofili (z udziału we wspólnocie należącego do nieżyjącej Apolonii Matejczuk);
 53. Ciereszko Heleny Janiny, córki Kazimiery i Stanisława Owdziej, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul. Chrobrego 18 m. 76, Białystok (z udziału we wspólnocie należącego do Kazimierze Owdziej);
 54. Owdziej Tadeusza Stanisława, syna Kazimiery i Stanisława Owdziej, ostanie znane miejsce zamieszkania: ul.. Akademicka 12A/7, 15-267 Białystok, (z udziału we wspólnocie należącego do Kazimierze Owdziej);

oraz  nieznanych z miejsca pobytu:

 1. Lisowskiego Krzysztofa Jana, syna Henryka i Stanisławy, (ze spadku po matce Stanisławie Lisowskiej -  członku wspólnoty);
 2. Węgiel Danutę Teresę, córkę Bernarda i Marii, ostanie znane miejsce zamieszkania: Kraków, ul. Wiejska 10, 31-464 Kraków (z udziału we wspólnocie należącego do Bernarda Dzienisa);
 3. Cudowskiego Zbigniewa, wnuka Jana Cudowskiego i Jadwigi Cudowskiej ostatnio stale zamieszkałych: ul. Wiejska 76A, Białystok;
 4. Kowalczyk Annę, wnuczkę Emilii Cudowskiej - ostatnio zamieszkałej: ul. Hordniańska 6, Białystok;
 5. Cudowskiego Krzysztofa, wnuka Emilii Cudowskiej - ostatnio zamieszkałej: ul. Hordniańska 6, Białystok;

Zgodnie z art. 136 ust. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części należy wystąpić do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.

Stosownie do przepisu art.136 ust. 2a u.g.n. w przypadku braku możliwości ustalenia adresu poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy zawiadomienia dokonuje się w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 3 miesięcy poprzez wywieszenie w siedzibie właściwego organu oraz umieszczenie na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o obwieszczeniu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Przepis art.136 ust. 5 u.g.n.  w przypadku niezłożenia przez uprawnionego wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, albo od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres, o którym mowa w ust. 2a, uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części wygasa.

Art.136 ust.7 stanowi, że uprawnienie do zwrotu, o którym mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat,  a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku właściwy organ nie ma obowiązku zawiadamiania oraz informowania, o którym mowa w ust. 2. 

Wobec braku możliwości zawiadomienia spadkobierców poprzednich właścicieli, zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze siedziby Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Białymstoku przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13  oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, na okres 3 miesięcy,
 • zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku www. https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki, w zakładce: obwieszczenia oraz Biuletynie Informacji Publicznej: www.http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl.
 • podanie informacji o obwieszczeniu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.