W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd m.in. podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości w użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Łapach. Podpisano też umowę z Regionalnym Oddziałem PTTK w sprawie wykonania prac znakarskich na szlaku „Królowej Bony”.

Rozmowy zarządu

Zarząd (15.03.2022 r.) podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Na działce nr 1069/123 o pow. 0,1125 ha w Czarnej Białostockiej przy ul. Sienkiewicza (część budynku Zespołu Szkół) ma powstać przychodnia zdrowia.

Zarząd podpisał umowę z Regionalnym Oddziałem PTTK w sprawie wykonania prac znakarskich. Prace będą polegać na odnowieniu oznakowania odcinka turystycznego szlaku pieszego „Królowej Bony” (kolor znaków niebieski) na długości 24 km i przebiegu: Rez. Budzisk – Buksztel – Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Karczmisko – Kopisk. 12. Wykonawca ma ukończyć prace do 30 czerwca. 

Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także na realizację zadań w sferze kultury i sztuki.

Podpisano informację o negatywnym wyniku przetargu nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej w Filii Wydziału Komunikacji w Łapach. Nie znalazł się chętny na najem 4m powierzchni z przeznaczeniem na działalność ubezpieczeniową. 

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}