W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd podpisał umowę (28.12.2021 r.) w sprawie udzielenia dotacji na zakup ozonatorów i dozowników tlenu do szpitala powiatowego w Łapach. Kwota 14,4 tys. zł pochodzi z dotacji otrzymanej od Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań, związanych ze zwalczaniem COVID-19. Na potrzeby SP ZOZ w Łapach kupione będą ozonatory (8,4 tys. zł) i dozowniki tlenu (6 tys. zł).

Zarząd Powiatu Białostockiego - posiedzenie

Zarząd udzielił upoważnienia staroście i wicestaroście do podpisania umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego, związanej z zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatu. Sprawa dotyczy przydzielonej powiatowi kwoty 30 tys. zł. w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. – Pieniądze będą przeznaczone na zakup żwiru do wyrównywania nawierzchni dróg w rejonie przygranicznym – informuje starosta Jan Bolesław Perkowski. Podjęto również uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej umową darowizny niezbędnego wyposażenia z uwagi na wyjątkową sytuację na granicy polsko-białoruskiej.
Zarząd podpisał aneks do umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na „Remont i przebudowę dotychczasowego Oddziału Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanego na IV piętrze budynku głównego szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii – ze środków RFIL”. Ma to związek z przesunięciem terminu zakończenia prac z grudnia 20201 na marzec 2022 r. Z takim samym opóźnieniem wykonana będzie w szpitalu przebudowa szybu dźwigowego wraz z wymianą dźwigu.

Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego o powierzchni 92,04 m2, znajdującego się w przybudówce budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
Podpisano umowę najmu części nieruchomości znajdującej się w budynku przy ul. Mirona Chodakowskiego 3 w Supraślu.
Zarząd podpisał pismo, dotyczące podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Podpisano oświadczenie, dotyczące zrzeczenia się prawa wniesienia odwołania od decyzji Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie pozwolenia na budowę 19 miejsc postojowych przy ul. Bohaterów Westerplatte w Łapach – w pobliżu budynku I LO.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}