W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

Zarząd Powiatu Białostockiego uchwalił projekt budżetu na 2022 r. W planach są 104 inwestycje, gdzie większość jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Powiatu Białostockiego – posiedzenie

- Aż 77 z tych inwestycji dotyczy dróg. Dzięki wsparciu z zewnątrz możemy realizować tak dużą liczbę inwestycji – podkreśla starosta Jan Perkowski. Powiat Białostocki planuje w przyszłym roku wydatki majątkowe w kwocie 76 mln zł, w tym oprócz inwestycji będą m.in. wydatki na rzecz szpitala czy zakupy sprzętu do utrzymania dróg jak ciągnik czy ładowacz. 

Zarząd podczas posiedzenia zatwierdził zakres rzeczowy zadania „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (gm. Choroszcz)” oraz zadania „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki-Kolonia (gm. Choroszcz) kierowanego do Ministerstwa Infrastruktury.

Podpisano umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach, dotyczącą udzielenia dotacji celowej na zakup ultrasonografu.
Podpisano umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na zakup węży tłoczonych oraz pływaków na potrzeby jednostki Osp Ogrodniczki.
Podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup węży tłoczonych oraz radiotelefonu cyfrowego i mikrofono-głośnika na potrzeby jednostki Osp Supraśl.
Podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na naprawę sprzętów silnikowych będących na stanie jednostki OSP Suraż.
Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Tykocinie na zakup pompy zanurzeniowej NAUTILUS 4/1.
Podpisano umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej oraz pojedynczego wyciągu spalin na potrzeby jednostki OSP w Turośni Kościelnej.
Podpisano umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej na potrzeby jednostki OSP Chodory.

Podpisano rozliczenie pomocy finansowej przekazanej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup myjki do pistoletów lakierniczych oraz mobilnego podnośnika nożycowego.

Udzielono upoważnienia do podpisania umowy w sprawie ustawienia radiostacji na terenie CAOPOW w Krasnem.

Zarząd akceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, kierowanego pod obrady L sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie z powództwa Powiatu Białostockiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w sprawie o zwrot udzielonego dofinansowania części wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}