W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – obrady

Zarząd m.in. podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach Anecie Waszkiewicz, która wygrała konkurs na to stanowisko. Stanowisko obejmie na okres 5 lat szkolnych.

Obrady zarządu na sali konferencyjnej

Zarząd Powiatu Białostockiego podpisał we wtorek aneks do umowy, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach”.

Podpisano umowę, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu przez gminę Łapy na dofinansowanie zadania „prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębu Płonka Strumianka”. Kwota to 10 tys. zł.

Podpisano pismo, skierowane do Burmistrza Michałowa, dotyczące realizacji umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w 2020 r. (zgodnie z Uchwałą Nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. )

Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach Anecie Waszkiewicz, która wygrała konkurs na to stanowisko. Była jedyną kandydatką. Stanowisko obejmie na okres 5 lat szkolnych (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.)

Zarząd podpisał umowę z PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku, dotyczącą wykonania prac znakarskich (odnowienie) na szlaku konnym Czarny Blok – Ratowiec – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – gaj. Czumażówka – Ożynnik – Studzianki – Sadowy Stok - Jałówka – Podsupraśl.

Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej, do zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego Konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Podjęto uchwalę w sprawie powołania komisji konkursowej, do zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego Konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Podpisano pismo, skierowane do Dyrektora DPS w Uhowie w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew (stare topole).

{"register":{"columns":[]}}