W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego - posiedzenie

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na ten rok. Dotyczą m.in. wpływu dofinansowań gmin w związku z inwestycjami na drogach powiatowych w gminach: Dobrzyniewo Duże (875 tys. zł), Poświętne (202 tys. zł) i Łapy (350 tys.).

Zarząd Powiatu Białostockiego

Inna zmiana w budżecie dotyczy wpływu 117 tys. zł z budżetu państwa w ramach programu „Za życiem” dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach, oraz 356 tys. zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w hotelu Knieja. Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych: ulicy Biskupa T. Wisłockiego i Borowinowej w Supraślu, ulicy Truskawkowy Zakątek i Słonecznikowej w Sowlanach, ulicy Czereśniowej w Karakulach, ulicy Chmielnej w Ciasnem, ulicy sierż. J. Rusiłowicza, ulicy Śliwkowej, Orlej i Jabłoniowej w Sobolewie, ulicy Baśniowej i Weneckiej w Zaściankach, ulicy Wiedeńskiej, Daktylowej oraz drogi oznaczonej w planie miejscowym jako KD-8D w Grabówce.

Podpisano umowę partnerską z Gminą Łapy w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach”.

Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Poświętne na realizację zadania „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudowę drogi powiatowej nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory (gm. Poświętne)”.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku za 2022 r. i zestawieniem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej na 2023 r.

Na koniec posiedzenia, w sprawach różnych dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski poinformował, że wpłynęło pismo mieszkańców, którzy podają, iż na drodze Sielachowskie - Osowicze masowo giną płazy. Mieszkańcy proszą w piśmie o ustawienie na poboczu płotków herpetologicznych. Zarząd Powiatu zalecił PZD, by wydało zgodę firmie, która zechce takie płotki ustawić, by zapobiegać rozjeżdżaniu płazów, w tym żab.

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}