W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego - obrady 28.09.2021

Zarząd na wtorkowym posiedzeniu podpisał umowę w sprawie modernizacji ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku. W budynku mieści się m.in. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przyjmują lekarze specjaliści.

Zarząd Powiatu Białostockiego - obrady 28.09.2021

Zarząd podjął uchwały:

  • w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dot. ul. J. Słowackiego w Choroszczy)
  • w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dot. ul. Powstania Styczniowego i ul. Rumiankowej w Choroszczy) 
  • w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dot. drogi w m. Wiejki, gm. Gródek)

W ocenie Zarządu Powiatu ww. inwestycje przyczynią się do poprawy parametrów technicznych dróg, usprawnią odwodnienie, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego a przez to podniesienia komfortu ich użytkowników. 

Podpisano umowę o korzystaniu przez Gminę Wasilków z kolektora kanalizacji deszczowej Powiatu Białostockiego, do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych powstałych w wyniku opadów atmosferycznych wzdłuż projektowanej drogi powiatowej w Osowiczach.

Podpisano umowę w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku przez NZOZ Pigułka. 

Podjęto uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania dwóch uczniów ZSM im. S. Czarnieckiego w Łapach.

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie pedagogom „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2021.

Podpisano pismo skierowane do Burmistrza Supraśla w sprawie refundacji wydatków, związanych z likwidacją skutków przyduchy ryb w rzece Supraśl.

Podpisano projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy na 2022 rok. Podpisano pismo skierowane do dyrektorów jednostek i wydziałów, w sprawie opracowania projektów budżetu na 2022 rok.
 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}