W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu – obrady

Podczas wtorkowych obrad Zarząd podpisał umowę na realizację programu profilaktycznego „Zdrowy rozwój – dobry start” w gminie Choroszcz. W ramach programu zaplanowano cykl badań przesiewowych „Słyszę i Widzę” oraz profilaktyczne badania wad postawy, którymi objęte będą dzieci uczęszczające do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Choroszcz.


Zarząd Powiatu Białostockiego - obrady 10.08.2021 w sali konferencyjnej Starostwa

Zadanie będzie realizowane od września do końca 2021 r.
Podpisano umowę z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gródeckiej w sprawie realizacji zadania – „Odkrywanie tożsamości mieszkańców ziemi czystej wody i lasów zielonych. Puszcza Knyszyńska i jej okolice”. Powiat Białostocki wsparł organizację wydarzenia kwotą 3,6 tys. zł.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Białostocki. Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Podpisano aneks do porozumienia, zawartego z miastem Białystok w sprawie pokrywania w 2021r. kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Ogrodniczkach, pochodzących z Białegostoku (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON). Udzielono upoważnienia do podpisania pism, skierowanych do wójtów/burmistrzów w sprawie dofinansowania kosztów pobytu uczestników WTZ.
Udzielono upoważnienie do podpisania umowy na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Użytkowany obecnie budynek przy ul. Borsuczej w Białymstoku jest zbyt mały, wydziały Starostwa mieszczą się w różnych częściach miasta

{"register":{"columns":[]}}