W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste

11.08.2022

Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste dz nr 858, obreb Uhowo, gmina Łapy

Białystok, dnia 2022-08-01

GKNII.6841.2.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, zawierający informację o przeznaczeniu działki do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Działka nr 858 o powierzchni 0,4006 ha, położona jest w obrębie Uhowo, gmina Łapy. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku ww. działka posiada urządzoną księgę wieczystą Nr BI1B/00283842/9.
  2. Opis nieruchomości. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów obrębu Uhowo, działka nr 858 sklasyfikowana jest  jako nieużytki. Kształtem zbliżona jest do prostokąta.
  3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/310/97 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 maja 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 12, Poz. 45 z 25 czerwca 1997 ze zm.) działka nr 858 położona w obrębie gruntów wsi Uhowo leży na terenie przeznaczonym pod obszary chronione, położonym w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.
  4. Przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
  5. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat Na podstawie art. 10 ust. 5l ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2021r., poz. 1098 ze zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, o których mowa w ust. 5j i 5k, jest wolne od podatków i opłat związanych z tym działaniem, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat, jak również zgodnie z art. 10 ust. 5m ww. ustawy, od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}