W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie

10.07.2024

Białystok, 2024-07-09
GKNII.6845.11.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Działki oznaczone nr geodezyjnymi: 1067/18 o pow. 0,1656 ha w części o pow. 0,1443 ha, 1067/20 o pow. 0,0710 ha w części o pow. 0,0609 ha oraz 1067/9 o pow. 0,2421 ha w części o pow. 0,2224 ha, położone w obrębie Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, dla których w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00283902/8.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Użyczenie, w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony, na rzecz Gminy Czarna Białostocka.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/190/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 4036 z dnia 21 listopada 2013 roku, działka nr 1067/9 przeznaczona jest pod tereny komunikacji – w części pod projektowany ciąg pieszo – rowerowy (symbol 15KD-PR) i w części pod tereny kolejki wąskotorowej (symbol 2KKw), działka nr 1067/18 przeznaczona jest pod tereny komunikacji – w części pod projektowany ciąg pieszo – rowerowy (symbol 14KD-PR) i w części pod tereny kolejki wąskotorowej (symbol 1KKw), zaś działka nr 1067/20 w części jest przeznaczona pod tereny parkingów (symbol 6Kp) i w części pod tereny zieleni urządzonej (symbol 1ZP). 
  Przedmiotowe nieruchomości Biorący do używania zamierza wykorzystać w celu utworzenia ciągu edukacyjnego, pokazującego historię kolejki wąskotorowej oraz dziejów tartacznictwa na terenie gminy (tablice edukacyjne, ławeczki, zieleń ozdobna, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny).
 4. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Oddanie w użyczenie następuje nieodpłatnie, a Biorący do użyczenia w okresie trwania umowy będzie ponosił wszelkie koszty utrzymania nieruchomości. Ponadto, Biorący do używania zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70).

w/z STAROSTY
Roman Czepe
WICESTAROSTA
 

{"register":{"columns":[]}}