W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie

06.07.2022

Działka nr 164/25 o powierzchni 0,7137 ha, położona w obrębie m. Supraśl, gm. Supraśl, przy ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego 3, zabudowana budynkiem oznaczonym numerem ewidencyjnym 674 oraz niezabudowana, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 164/24 o powierzchni 0,0229 ha, dla których Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00111639/7.

Białystok, dnia 5 lipca 2022 r.

GKNII.6850.2.2022                        

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Działka nr 164/25 o powierzchni 0,7137 ha, położona w obrębie m. Supraśl, gm. Supraśl, przy ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego 3, zabudowana budynkiem oznaczonym numerem ewidencyjnym 674 oraz niezabudowana, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 164/24 o powierzchni 0,0229 ha, dla których Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00111639/7.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Działki nr 164/25 i nr 164/24 znajdują się na terenie, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XLVI/571/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 4 października 2018 r. Nieruchomość posiada przeznaczenie o symbolu 1U – zabudowa usługowa. Zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania działka nr 164/25 zabudowana jest budynkiem o funkcji użytkowej wraz z obiektami towarzyszącymi, natomiast działka nr 164/24 jest niezabudowana.
  Nieruchomość przeznacza się do oddania w użyczenie na rzecz Województwa Podlaskiego na potrzeby lokalizacji siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego, z możliwością najmu pomieszczeń innym podmiotom, na okres do 3 lat.
 3. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia wszystkich kosztów utrzymania związanych z eksploatacją przedmiotu użyczenia, na które składają się opłaty za: pobór gazu, pobór energii elektrycznej, pobór wody, odprowadzanie ścieków oraz przeglądy techniczne urządzeń, instalacji i budynku – zgodnie z fakturami wystawionymi przez poszczególnych dostawców. Użytkownik będzie miał obowiązek deklarować i opłacać podatek od nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zobowiązany będzie pokrywać koszty ubezpieczenia nieruchomości oraz zagospodarować na własny koszt wytwarzane w ramach swojej działalności odpady, zgodnie z obowiązującymi w tych sprawach przepisami prawa.

                            
CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}