W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

30.12.2022

Białystok, dnia 29 grudnia 2022 r.
GKNII.6845.24.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę, na dalszy okres dwóch lat, w trybie bezprzetargowym, na cele związane z promocją i ochroną zdrowia.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
    Nieruchomość gruntowa położona w Supraślu przy ul. Dolnej 21, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 624 o pow. 0,1846 ha, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem o pow. 228 m2, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00112868/8.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
    Dla przedmiotowego obszaru brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według „Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” zatwierdzonego uchwałą XXXVI/236/98 Rady Miejskiej z dnia 14.06.1998 r. ze zm. Nieruchomość położona jest na terenie - Strefa B uzdrowiska – obszar do realizacji funkcji towarzyszących uzdrowisku z dopuszczalną zabudową mieszkaniową i pensjonatową.
  3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
    Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty miesięcznego czynszu w kwocie 4.000,00 zł + podatek VAT. Ponadto, dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania: kosztów energii elektrycznej, zużycia wody ciepłej i zimnej, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, w tym odpadów medycznych, dozoru, sprzątania, ogrzewania, opłat telefonicznych oraz kosztów ubezpieczenia nieruchomości. Dzierżawca zobowiązany będzie do deklarowania i uiszczania podatku od nieruchomości. Stawka czynszu będzie podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 –go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, począwszy od 1 stycznia 2023 r.

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}