W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w użyczenie

28.12.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Lokal użytkowy oznaczony numerem porządkowym 019 o powierzchni 124,61 m2, znajdujący się w piwnicy przybudówki budynku zlokalizowanego przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o pow. 0,4329 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00116347/8, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w  Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną. Lokal użytkowy oznaczony numerem porządkowym 019 o powierzchni 124,61 m2, znajdujący się w piwnicy przybudówki przeznacza się do oddania w użyczenie, na rzecz dotychczasowego użytkownika – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na czas oznaczony od 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  3. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat. Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty jednorazowej kwoty w wysokości 2.300 zł brutto za koszty energii elektrycznej i ogrzewania, za cały okres trwania umowy, tj. za okres od 1 lutego 2022 r do 31 grudnia 2022 r., płatny w terminie do 31 marca 2022 r. Ponadto, użytkownik będzie miał obowiązek deklarować i opłacać podatek od nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski 

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz                         

{"register":{"columns":[]}}