W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

18.05.2022

Białystok, dnia 17 maja 2022 r.
GKNII.6844.1.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, w formie zamiany, bez obowiązku dokonywania dopłat.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona nr geod. 1092/3 o pow. 0,0278 ha, położona w obrębie Łapy I, gm. Łapy, stanowiąca własność Powiatu Białostockiego, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr 00066697/0.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie umowy zamiany z Gminą Łapy, bez obowiązku dokonywania dopłat, z przeznaczeniem na cele drogowe.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i Gmina Łapy, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz. 165 z dnia 10 stycznia 2004 r. ze zm.) działka nr 1092/3, położona jest na terenie przeznaczonym pod pas drogowy ulicy Przechodniej.
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  X

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


CZŁONEK ZARZĄDU
Sebastian Ptaszyński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

{"register":{"columns":[]}}