W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

12.01.2023

Białystok, dnia 2023-01-11
GKNII.6840.7.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, zawierający informację o przeznaczeniu działki do zbycia w formie darowizny.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia.
  Działka nr 229/2 o powierzchni 0,0387 ha, położona jest w obrębie Żednia, gmina Michałowo. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku ww. działka posiada urządzoną księgę wieczystą Nr BI1B/00206290/1.
 2. Opis nieruchomości.
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów obrębu Uhowo, działka nr 229/2 sklasyfikowana jest  jako droga. Znajduje się ona w ciągu drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 686 o przebiegu Zajma – Michałowo – Jałówka. Na przedmiotowej działce znajdują się naniesienia budowlane w postaci nawierzchni asfaltowej drogi wojewódzkiej nr 686.  
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r., działka nr 229/2 położona w obrębie Żednia, gmina Michałowo przeznaczona jest pod drogę wojewódzką  - KL Z (686).
 4. Tryb i forma zbycia.
  Przeznaczona do zbycia w formie darowizny z przeznaczeniem na cel publiczny – pod drogę wojewódzką.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}