W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

01.03.2022

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30.12.2003r. działki położone są na terenie przeznaczonym pod obszary chronione, położone w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.

 1. Nr. ewidencyjny nieruchomości: 4 19 62/2 62/3 65/2 65/3
 2. Pow. w ha: 0,0154 0,2515 0,0792 0,1113 0,0666 0,0913
 3. Położenie nieruchomości: obręb Łapy I, gmina Łapy
 4. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: BI1B/00277863/7
 5. Opis nieruchomości: Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2021r., poz. 1098 ze zm.) Narwiański Park Narodowy wykonał prawo pierwokupu. Przedmiotowe działki sklasyfikowane są jako lasy i łąki trwałe.
 6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30.12.2003r. działki położone są na terenie przeznaczonym pod obszary chronione, położone w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego
 7. Przeznaczona do: Oddania w użytkowanie wieczyste w  trybie bezprzetargowy
 8. Termin zagospodarowa-nia nieruchomości: -
 9. Cena nieruchomości: -
 10. Pierwsza opłata: Zwolnione z opłat
 11. Opłaty roczne: Zwolnione z opłat
 12. Termin wnoszenia opłat: Zwolnione z opłat
 13. Aktualizacja opłat: Zwolnione z opłat
 14. Okres umowy: 99 lat
 15. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

Starosta
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}