W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

14.04.2022

Białystok, dnia 2022-04-12
GKNII.6841.1.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, zawierający informację o przeznaczeniu działki do oddania w użyczenie.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  1. dz. nr 243/2 o pow. 15,03 ha, położona w obrębie Topilec, gm. Turośń Kościelna, księga wieczysta Nr BI1B/00040529/4.
  2. dz. nr 243/4 o pow. 0,34 ha, położona w obrębie Topilec, gm. Turośń Kościelna, księga wieczysta Nr BI1B/00057156/0.
  3. dz. nr 243/3 o pow. 6,66 ha, 243/5 o pow. 0,17 ha, 243/6 o pow. 6,57 ha, 243/7 o pow. 3,84 ha, 243/8 o pow. 4,21 ha, położone w obrębie Topilec, gm. Turośń Kościelna, księga wieczysta Nr BI1B/00040527/0.
  4. dz. nr 244 o pow. 0,81 ha, 245 o pow. 0,81 ha, położone w obrębie Topilec, gm. Turośń Kościelna, księga wieczysta Nr BI1B/00096157/2, stanowiąca własność Skarbu Państwa.
 2. Plan zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów obrębu Topilec działki sklasyfikowane są jako: 
  1. dz. nr 243/3, 243/5, 243/6, 243/7, 243/8, 243/4 - grunty pod stawami,
  2. dz. nr 243/2 - pastwiska trwałe i grunty pod stawami,
  3. dz. nr 244, 245 - lasy, nieużytki i pastwiska trwałe.
 3. Przeznaczenie nieruchomości.
  Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/267/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna, działki nr 243/2, 243/4, 243/3, 243/5, 243/6, 243/7, 243/8, 244  i  245 położone w obrębie Topilec, gm. Turośń Kościelna położone są w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.
 4. Przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
 5. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.                    
  Na podstawie art. 10 ust. 5l ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2021r., poz. 1098 ze zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, o których mowa w ust. 5j i 5k, jest wolne od podatków i opłat związanych z tym działaniem, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat, jak również zgodnie z art. 10 ust. 5m ww. ustawy, od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.


STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}