W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny

Lp.

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Pow.

w ha

Położenie

nierucho-mości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości w planie

miejscowym

Przeznaczona do

Termin

zagospoda-rowania

nieruchomości

1

2

3

4

5

6

7

8

11

1

560/5

0,0157

m. Supraśl, gm. Supraśl

BI1B/00203868/3

na nieruchomości znajdują się schody prowadzące do kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu Nr XLVI/571/2018 z dnia 20.09.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr -, z dnia 4.10.2018 r., poz. 3938) działka przeznaczona jest pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL)

na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu

 

 

x

 

 

 

wartość

nieruchomości

 

Bonifikata

wartość

nieruchomości po udzieleniu bonifikaty

Opłaty według stawek procentowych

Termin

wnoszenia

opłat

Aktualizacja

opłat

Okres umowy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

 

pierwsza

 

roczna

 

aktuali-

zacyjna

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10.000 zł

x

x

x

x

x

x

x

x

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

 

{"register":{"columns":[]}}