W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

17.08.2021

Białystok, dnia 17 sierpnia 2021 r.
GKNII.6845.2.2021
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Lokal użytkowy o powierzchni 8,24 m2 znajdujący się na parterze budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości oznaczonej nr geod. 587/2 o pow. 0,4329 ha, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116347/8, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, określonym na 5,65 m2.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w  Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.Nieruchomość przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz nowego najemcy pod działalność z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, na okres do 3 lat.
  3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu czynszu w kwocie 20,00 zł za 1 m² + podatek VAT za lokal użytkowy wraz  z udziałem w częściach wspólnych budynku, płatny w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Najemca zobowiązany będzie opłacać koszty energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gospodarowania odpadami komunalnymi, ogrzewania, dozoru, sprzątania części wspólnych oraz podatku od nieruchomości.

 

Stawki czynszu, sprzątania i dozoru będą podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 –go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni.

CZŁONEK ZARZĄDU   Zdzisław Łukaszewicz

CZŁONEK ZARZĄDU   Jan Gradkowski
 

{"register":{"columns":[]}}