W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie

12.01.2023

Białystok, dnia 12 stycznia 2023 r.
GKNII.6850.5.2022

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu lokalu użytkowego do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Lokal użytkowy nr 33 o powierzchni 11,51 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 6,52 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości oznaczonej nr geod. 587/2 o pow. 0,4329 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116347/8.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.
  Lokal nr 33 przeznacza się do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, począwszy od dnia 06 lutego 2023 roku, na czas nieoznaczony, na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na cele związane z działalnością statutową jednostki. 
 3. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Biorący do używania zobowiązany będzie do uiszczania kosztów utrzymania związanych z eksploatacją przedmiotu użyczenia, na które składają się następujące opłaty: za ogrzewanie, za zużycie wody ciepłej i zimnej, za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych. Z tytułu ww. obciążeń Użyczający będzie sukcesywnie wystawiać Biorącemu do używania noty księgowe na podstawie faktur i deklaracji według stawek i cen ustalonych w fakturach i deklaracjach. Należności wyliczane będą proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni danych pomieszczeń oraz przynależnych części wspólnych. Biorący do używania zobowiązany będzie do deklarowania i opłacania podatku od nieruchomości za zajmowaną powierzchnię. Biorący do używania zobowiązany będzie do opłacania wystawionych przez Użyczającego not księgowych do ostatniego dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez Użyczającego w dokumencie rozliczeniowym.                                                                    

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Suchocki

{"register":{"columns":[]}}